Professor Camilla Knight

Yr Athro Camilla Knight

Athro, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604456

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A103
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe am y 7 mlynedd diwethaf, ar ôl cwblhau fy BSc a'm MSc ym Mhrifysgol Loughborough, a'm PhD a'm swydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Alberta yng Nghanada. Rwyf hefyd yn arwain grŵp Cynghori a Gwerthuso Ymchwil Cymru ar gyfer yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon, rwy’n aelod o grŵp Strategaeth Diogelu mewn Chwaraeon Cymru, ac yn arweinydd Chwaraeon Ieuenctid ar gyfer Sefydliad Gwyddorau Perfformio Cymru. Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud â deall a gwella profiadau seicogymdeithasol plant mewn chwaraeon, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddylanwad rhieni.

Rwy’n gyd-awdur “Parenting in youth sport: From Research to Practice” (Routledge, 2014) ac yn gyd-olygydd “Sport Psychology for Young Athletes” (Routledge, 2017).

Rwyf hefyd wedi cyhoeddi'n eang ar bynciau fel profiadau rhieni mewn chwaraeon, cyfranogiad rhieni mewn chwaraeon, cyfranogiad mewn chwaraeon ieuenctid, a chysylltiadau rhwng rhieni a hyfforddwyr. Yn ychwanegol at fy ymchwil rwy'n gweithio'n agos gyda nifer o sefydliadau chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol ynghylch cyfranogiad rhieni mewn chwaraeon ac rwy'n gweithio gyda nifer o athletwyr ifanc, rhieni a hyfforddwyr i helpu i wella eu profiadau a'u perfformiad ym maes chwaraeon ieuenctid. Rwyf hefyd yn Wyddonydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff achrededig BASES (Seicoleg) ac yn mwynhau gweithio gydag athletwyr ifanc i wella eu datblygiad seicolegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfranogiad rhieni mewn chwaraeon ieuenctid
  • Profiadau rhieni mewn chwaraeon ieuenctid
  • Profiadau athletwyr ifanc
  • Optimeiddio profiadau chwaraeon ieuenctid
  • Amddiffyn plant mewn chwaraeon
  • Ymchwil Ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n mwynhau addysgu ar bob pwnc sy'n ymwneud â Seicoleg Chwaraeon, ond yn enwedig ym meysydd chwaraeon ieuenctid. Yn ogystal, mae gennyf angerdd mawr dros addysgu am ymchwil ansoddol ac ymchwil gwyddor gymdeithasol yn ehangach. Mae fy addysgu yn y meysydd hyn yn rhychwantu lefelau israddedig ac ôl-raddedig.

Ymchwil Cydweithrediadau