Dr Christian Griffiths

Dr Christian Griffiths

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
313
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

BSc, PhD, CEng, MIMechE, SFHEA

Cydlynydd y Rhaglen ar gyfer y cynlluniau gradd canlynol:

BEng Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu (Cynllun Prentisiaeth Uwch AIRBUS)

BEng Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch

Peiriannydd Siartredig (CEng) ac Aelod o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (MIMechE) ac Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA). Mae fy niddordebau ymchwil cyffredinol ym meysydd Roboteg ac Awtomeiddio, gwneuthuriad Micro a Nano, argraffu 3D a Thechnegau Monitro Cyflwr newydd. Ar hyn o bryd mae gen i 54 o gyhoeddiadau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid ac mae gen i Fynegai-H o 11. Mae fy gweithgarwch ymchwil yn cael ei ategu gan 16 mlynedd o brofiad diwydiannol yn y sector Modurol ac mae fy meysydd ymchwil presennol ar gyfer astudiaethau PhD ym Mhrifysgol Abertawe fel a ganlyn:

Optimeiddio cynllunio llwybrau robot KUKA
Strategaethau peiriannu robot KUKA ar gyfer aloion awyrofod
Dylunio a reolir gan lais ar gyfer robotiaid cydweithredol
Gweithgynhyrchu ychwanegion ar gyfer prostheteg
Atgynhyrchu Micro a Nano
Modelu cyfrifiannol micro gydrannau polymer
Datblygu offer gan ddefnyddio Gwydrau Metalaidd Swmp
Triniaethau wyneb offer gyda Charbon tebyg i Ddiemwnt
Monitro cyflwr newydd ar gyfer gwneuthuro Micro a Nano

Meysydd Arbenigedd

  • Roboteg ac Awtomeiddio
  • Gwneuthuriad Micro a Nano
  • Dylunio Peiriannau
  • Argraffu 3D
  • Peirianneg Feddygol
  • Biomimeteg