Dr Christian Griffiths

Dr Christian Griffiths

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
313
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Fel Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch, Peiriannydd Siartredig ac Aelod o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, mae gen i swydd Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd. Mae fy mhortffolio addysgu'n cynnwys sbectrwm eang o bynciau ar lefel israddedig a PhD, gyda phrif ffocws ar weithgynhyrchu a roboteg. Yn ogystal, rwy'n Gyfarwyddwr rhaglenni gradd BEng ac FEng Peirianneg Awyrenegol a Gweithgynhyrchu AIRBUS ac yn arholwr allanol ar gyfer Prifysgol Plymouth.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys technoleg micro a nano ac rwy'n Olygydd Cysylltiol Microsystem Technologies (Springer). Yn ystod fy astudiaethau PhD rhwng 2006 a 2009, canolbwyntiais i ar Fowldio Chwistrellu Micro, yn benodol ymchwilio i ffactorau offerynnu a phrosesu. Yn ddiweddar, rwyf wedi symud fy ffocws at roboteg ac awtomeiddio, argraffu 3D, a dulliau drilio awyrofod.

Gellir gweld fy nghyfraniadau at y byd academaidd drwy fy nghofnod cyhoeddi, sy'n cynnwys 6 phennod mewn llyfrau ac 84 papur mewn cyfnodolion gwyddonol a adolygwyd gan gyfoedion ac mewn trafodion cynadleddau rhyngwladol. Gyda chyfanswm o 1,055 o ddyfyniadau, mae fy ngwaith wedi ennill cydnabyddiaeth yn y gymuned wyddonol, fel a nodir gan fy h-index o 19.

Yn ogystal â hynny, mae fy ngwaith academaidd wedi'i gyfoethogi gan 16 mlynedd o brofiad diwydiannol yn y sector moduro.  Mae'r cefndir hwn yn rhoi sylfaen dechnegol ac ymarferol gref i mi, yn enwedig yn meysydd offer peirianyddol, roboteg a thechnolegau torri â laserau.

Meysydd Arbenigedd

  • Roboteg ac Awtomeiddio
  • Gwneuthuriad Micro a Nano
  • Dylunio Peiriannau
  • Argraffu 3D
  • Peirianneg Feddygol
  • Biomimeteg