Dr Bertie Muller

Dr Bertie Muller

Uwch-ddarlithydd, Computer Science
336
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Dr Muller yn Ddarlithydd yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Deallusrwydd Artiffisial
  • Moeseg Technoleg
  • Ieithoedd Ffurfiol
  • Rhesymeg Fathemategol
  • Modelau Cyfamserol
  • Dilysu Ffurfiol