Atriwm mewnol yr Athrofa Gwyddor Bywyd

Dr Bethan Thomas

Swyddog Cydymffurfiaeth Ymchwil Meinweoedd Dynol, Medicine
102
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Graddiodd Dr Bethan R Thomas gyda Gradd mewn Peirianneg Feddygol (BEng) yn 2010, gan ddysgu egwyddorion peirianneg electronig, fecanyddol a chemegol/bio-beirianneg. Yna cwblhaodd ei Doethuriaeth mewn technoleg ddiagnostig fel rhan o’r Ganolfan Nanoiechyd ym Mhrifysgol Abertawe, gan ganolbwyntio ar briodweddau bioffisegol ceuladau gwaed ac imiwnoleg.

Ers ennill Doethuriaeth, mae wedi gweithio fel ymchwilydd ar nifer o grantiau sylweddol, yn cynnwys Partneriaethau Effaith Gofal Iechyd EPRSC ac aeth ymlaen i fod yn ymchwilydd a enwir ar grant Platfform EPRSC mewn Peirianneg ym maes Diagnosteg Gwaed. 

Mae gan Bethan bortffolio amrywiol o waith ymchwil a datblygu ar gyfer busnesau bach a chanolig a chwmnïau rhyngwladol, ac mae hefyd yn cydweithio ar brosiectau amrywiol gyda chlinigwyr, fferyllwyr, a gweithwyr proffesiynol yn y maes gofal iechyd. Mae ei phrofiad yn cynnwys rheoleg gwaed, ffyrdd newydd o ddadansoddi deunyddiau biogydweddu a ffabrigo a phrofion micro-electronig.

Meysydd Arbenigedd

  • • Rheoleg – Nodweddu biohylif
  • • Bioddeunyddiau/ Haemo-gydweddoldeb
  • • Clefyd thrombotig ac Imiwnoleg
  • • Microsgopeg deunyddiau biolegol ac anorganig.
  • • Ffabrigo micro-electronig ystafell lân
  • • Profion a nodweddion trydanol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Darlithio i fyfyrwyr Nanofeddygaeth ar ddulliau diagnostig Rheometrig newydd, adnabod clefyd thrombotig.

Ymchwil Cydweithrediadau
Dr Bethan Thomas

Dr Bethan Thomas

Swyddog Cydymffurfiaeth Ymchwil Meinweoedd Dynol, Medicine
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig