Dr Benjamin Mora

Dr Benjamin Mora

Athro Cyswllt, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295575

Cyfeiriad ebost

335
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ben Mora yn Athro Cyswllt yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.