Dr Augustine Egwebe

Dr Augustine Egwebe

Uwch-ddarlithydd, Electronic and Electrical Engineering
Swyddfa Academaidd - B204
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Derbyniodd Dr Augustine Egwebe ei raddau PhD a BEng mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig (EEE) o Brifysgol Abertawe, Cymru.

Ar hyn o bryd mae Dr Egwebe yn gweithio fel Darlithydd gyda’r portffolio EEE, wedi iddo gefnogi gweithgareddau dysgu ac addysgu mewn AU/Abertawe am o leiaf saith mlynedd gan gynnwys ei rôl flaenorol fel arddangoswr labordy yn ystod ei raglen PhD.

Meysydd Arbenigedd

  • Generadu Dosbarthedig
  • Mircrogridiau
  • Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy
  • Rheoli Ynni
  • Rheoli gwyro
  • Dadansoddisefydlogrwydd
  • Ffoltofoltäig
  • Roboteg