Professor Arthur Lees

Yr Athro Arthur Lees

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295514

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Pynciau Arbenigol:

Dynameg Strwythurol
Dynameg Rotorau
Monitro Cyflwr
Problemau Gwrthdro
Adnabod Systemau
BSc, PhD, DSc, CEng, CPhys, FIMechE, FInstP