Professor Antonio Gil

Yr Athro Antonio Gil

Athro, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602552

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_133
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Graddiodd Yr Athro Antonio J. Gil fel Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Brifysgol Granada (Sbaen) ym mis Mehefin 1999 (yn y safle 1af yn genedlaethol) ar ôl treulio un flwyddyn academaidd (1998-1999) ym Mhrifysgol California Davis, wedi’i ariannu'n llawn gan raglen ysgoloriaeth California uchel ei bri. Ar ôl cwrs dwy flynedd Tystysgrif Astudiaethau Uwch (MSc) ym maes Mecaneg Gyfrifiannol, symudodd i Brifysgol Abertawe lle cwblhaodd ei PhD ym maes dadansoddiad cyfrifiannol o bilenni strwythurol aflinol ym mis Ionawr 2005 (enillydd papur PhD gorau Cymdeithas Mecaneg Gyfrifiannol y DU 2004).

Enillodd y Wobr 1af Genedlaethol gan Weinyddiaeth Addysg Sbaen yn 2000 ac ers hynny mae wedi derbyn nifer o wobrau ymchwil pellach fel Prif Ymchwilydd ac fel goruchwyliwr PhD, gan gynnwys Gwobr Philip Leverhulme y DU yn 2011 a Gwobr Olgierd Cecil Zienkiewicz ECCOMAS 2016 am ei gyfraniadau fel ymchwilydd ifanc ym maes mecaneg gyfrifannol.

Curriculum Vitae

Rhestr lawn o gyhoeddiadau

 

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu in-silico
  • Mecaneg Gyfrifiannol
  • Deinameg straen mawr
  • Rhyngweithio Hylifau-Strwythurau
  • Mecaneg-Electro-Magneto-Acousto
  • Dulliau Cyfaint/Elfennau Cyfyngedig
  • Dulliau Di-rwyll
  • Modelu Trefn Lai

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n academydd angerddol sy'n mwynhau addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi addysgu amrywiaeth o gyrsiau sydd â chysylltiad agos â'm cefndir fel Peiriannydd Sifil a'm hymchwil ym maes mecaneg gyfrifiannol. Yn benodol, rydw i wedi addysgu cyrsiau ar Fecaneg Strwythurol, Geomecaneg, Dylunio Concrid wedi'i Atgyfnerthu, Mecaneg Continwwm Aflinol a Dadansoddi Rhifiadol.

Yn 2019, dyfarnwyd Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Abertawe i mi am ansawdd fy addysgu mewn pynciau yn y radd Peirianneg Sifil.

Ar hyn o bryd, fi yw cydlynydd Prifysgol Abertawe rhaglen PhD Erasmus Mundus mewn Efelychu mewn Peirianneg a Datblygu Entrepreneuriaeth.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau
Professor Antonio Gil

Yr Athro Antonio Gil

Athro, Civil Engineering
+44 (0) 1792 602552
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig