Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi'n fuan.

Yn ôl i’r dudalen hafan

Ceisiwch gynnwys cymaint o wybodaeth â phosib ond does dim ots pa mor dda mae eich cwestiwn wedi’i lunio, byddwn yn gweithio gyda chi i'w ddatblygu a'i ateb.

Amdanoch Chi
Eich Ymholiad

Diogelu Data

Trwy gyflwyno'ch ymholiad rydych chi'n cydsynio i'ch data gael ei gadw gan WIPAHS, Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am WIPAHS, Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os ydych chi am dynnu'ch hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe cysylltwch â'r WIPAHS e-bostiwch wipahs@swansea.ac.uk