Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Ym 1997, lansiodd Prifysgol Abertawe ei BSc Gwyddor Chwaraeon. Ers hynny, mae Abertawe wedi mynd o nerth i nerth, gan ddenu mwy o fyfyrwyr, ac mae bellach yn cynnig BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Edrychwch ar Prosbectws Gwyddor Chwaraeon 2021 am ragor o wybodaeth am y Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Corff.

Rydym yn 5ed yn y DU am effaith ein hymchwil, rydym yn 8fed yn y DU yn ôl y Times Good University Guide ac yn 58fed yn y byd yn ôl cylchgrawn CEOWorld.

Mae gennym gyfleusterau a labordai o'r radd flaenaf yn ein cartref ar Gampws y Bae, campws newydd sbon Prifysgol Abertawe, lle’r ydym yn ceisio cynnal lefelau uchel o ddiddordeb myfyrwyr, cyflogadwyedd ac ymchwil rhagorol.

Drws i ddyfodol disglair

Chwaraeon, Technoleg, Ymarfer Corff a Meddygaeth Cymhwysol (A-STEM) Ymchwil

Cynhelir ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang mewn nifer o feysydd, gan gynnwys atal dopio a moeseg chwaraeon, gweithgarwch corfforol plant a ffisioleg ymarfer corff. Mae Abertawe yn bumed yn y Deyrnas Unedig o ran effaith ymchwil perfformiad chwaraeon elit ac atal dopio. Darllen mwy...