Croeso i Wleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, yn yr Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, yw un o unedau a arweinir gan ymchwil blaenllaw Prifysgol Abertawe. Rydym yn herio ein myfyrwyr i archwilio'r materion eang a chymhleth sy'n codi o sut mae ein cymdeithasau wedi'u trefnu o ran gwleidyddiaeth, gartref ac yn rhyngwladol, a sut y dylid neu y gellid eu trefnu yn well yn y dyfodol.

Ein Staff

Cwrdd â'r staff Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ein Staff

Rhaglen Lleoliad Gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru

EIN MYFYRWYR GWLEIDYDDIAETH A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL