Tanya Marie Trott

Tanya Marie Trott

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
MSc Deinameg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd

Beth yw eich 3 hoff beth am Abertawe?
- Yn agos at Benrhyn Gŵyr
- Mae ardal Singleton yn braf
- Yn agos at fannau gwyrdd

Pam dewisoch chi astudio eich gradd yn Abertawe?
Dewisais fy ngradd yn seiliedig ar gynnwys y cwrs, roeddwn i am gael gradd a oedd â chroestoriad braf o fodelu amgylcheddol a gwybodaeth am wyddoniaeth amgylcheddol ymarferol a newid hinsawdd.

Beth yw eich hoff beth am eich cwrs?
Adran groesawgar, cynnwys y cwrs a darlithwyr

Beth rydych chi’n bwriadu/gobeithio ei wneud ar ôl i chi raddio?
Hoffwn i ddilyn astudiaethau pellach ac astudio am PhD mewn Daearyddiaeth Ffisegol

A fyddech yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?
Awyrgylch gwych, darlithwyr croesawgar a hawdd mynd atynt a lleoliad lle mae'n hawdd cael mynediad i leoedd hardd.