Nadia-Marie

Nadia-Marie

Gwlad:
Cymru
Cwrs:
MSc Meddygaeth Genomig

Yr hyn a wnaeth fy nenu i'r cwrs Meddygaeth Genomig yn Abertawe oedd cymhwyso genomeg i amlygiad clefydau yn ogystal â datblygu cyffuriau a thriniaethau. Bydd gan genomeg rôl fwyfwy pwysig mewn gofal iechyd, y diwydiant fferyllol ac ymchwil feddygol. Felly, mae'n ddewis da i unrhyw un sy'n chwilio am yrfa yn y meysydd hyn. Mae'r amrywiaeth o sgiliau rwyf wedi'u meithrin drwy gydol y cwrs hwn yn cael eu defnyddio'n rheolaidd yn fy rôl bresennol fel Ysgrifennydd Meddygol.