llun o Julanta

Julanta Carriere

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
MSc Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd

Beth yw eich tri hoff beth am Abertawe (y ddinas/ardal)?

  1. Y traethau
  2. Costau byw isel
  3. Ymdeimlad cyfeillgar a chymunedol.

Pam dewisoch chi astudio eich gradd yn Abertawe?

Lle hardd i astudio ynddo a chael cydbwysedd rhwng astudio a bywyd

Beth yw eich hoff beth am eich cwrs?

Cael cyfle i astudio canabinoidau.

Beth rydych chi'n bwriadu/gobeithio ei wneud ar ôl i chi raddio?

Naill ai PhD neu gael swydd yn y diwydiant nwyddau fferyllol

Fyddech chi'n cynghori myfyrwyr eraill i ddewis Prifysgol Abertawe? Pam?

Byddwn, 100%. Mae'r Brifysgol yn cynnig profiad gwych (ar y campws), mae'r darlithwyr yn hawdd mynd atyn nhw ac maen nhw'n wybodus, ceir cyfleoedd profiad gwaith perthnasol (am dâl), llawer o gymdeithasau a chymorth i fynd i gynadleddau.

Ydych chi'n cymryd rhan mewn tîm/clwb chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i'n rhan o Gymdeithas Pêl-droed y Menywod yn fy mlwyddyn gyntaf

Ydych chi'n aelod o gymdeithas/wedi bod yn aelod o gymdeithas?

Yn aelod o'r Gymdeithas Ffarmacoleg Feddygol

Ydych chi wedi byw mewn neuaddau preswyl/tai i fyfyrwyr neu gartref yn ystod eich astudiaethau?

Llety wedi'i rentu.

Ydych chi wedi cael cymorth i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe?

Ydw, rwyf wedi cael cymorth ynghylch y Gronfa Galedi a mentora rheolaidd ynghylch anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.