Harriet Wesson

Harriet Wesson

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Niwroffisioleg)

Mae Abertawe wedi dod yn gartref oddi cartref i mi. Mae wedi rhoi cyfleoedd anhygoel i mi wella fy Nghofnod Cyrhaeddiad a llesiant personol, a gwna hyn trwy adael i mi astudio cwrs rydw i'n ei garu gyda'r adnoddau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnaf. Roeddwn yn gallu derbyn cymorth gyda fy nyslecsia trwy Abertawe i ddatgloi fy mhotensial mwyaf.
Rwy'n ceisio trosi hyn yn fy ngwaith fel myfyriwr niwroffisiolegydd, mae'r cwrs hwn yn caniatáu i mi ymchwilio i fyd yr ymennydd a'r system nerfol wrth gyfathrebu'n weithredol â chleifion.

Fe wnaeth profiad gwaith fy helpu i gyfuno darlithoedd â phrofiad clinigol bywyd go iawn tra mewn amgylchedd diogel a chymwynasgar. Roeddwn i’n gallu teithio Cymru am ddim drwy weithio’n galed yn ystod yr wythnos ac archwilio pob ardal newydd ar y penwythnosau.

Rwy'n dewis y radd hon gan fod gennyf gariad dwfn at niwrowyddoniaeth ond roeddwn yn gwybod y byddai cael fy nghloi mewn labordy drwy'r dydd yn fy ngwneud yn wallgof, mae'r cwrs hwn yn caniatáu i mi siarad â phobl newydd ac amrywiol yn ddyddiol gyda'r bwriad o wella eu bywydau yn gadarnhaol.

Pan nad wyf yn y clinig, rwy’n aros yn ardal llawn hwyl Brynmill, ardal myfyrwyr sydd â phob math o fywyd nos gerllaw. Cyn hynny, roeddwn i'n byw ar gampws Singleton. Mae neuaddau yn ffordd wych o gwrdd â phobl na fyddwch byth yn eu hanghofio; dyma'r tro cyntaf i mi gael lle fy hun gan wybod mai fy eiddo i oedd y cyfan. Mae Abertawe yn cyd-fynd â’r profiad myfyriwr delfrydol gyda chyfuniad o fyw’n fforddiadwy, coelcerthi traeth a noson allan dda!