Proses cam wrth gam

  1. Gweld ein preswylfeydd i weld pa safle a math o ystafell sydd orau i chi
  2. Cyflwyno cais am lety cyn gynted ag y bydd rhif myfyriwr gennych chi - gallwch gyflwyno cais am ddim!
  3. Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n byw yn y DU, caiff eich llety ei neilltuo pan fydd statws eich cais yn cael ei gadarnhau. Os ydych chi'n fyfyriwr Rhyngwladol, caiff eich llety ei neilltuo pan fydd statws eich cais wedi'i gadarnhau ar ôl i chi drefnu eich teithio a'ch fisa. Rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd nesaf.
  4. Dylech chi dderbyn eich llety a thalu eich blaendal a rheoli eich ffioedd llety.
  5. Paratowch i symud i mewn drwy wirio'r hyn mae angen i chi ddod ag ef, yr hyn rydym ni'n ei ddarparu a hyd yn oed sut i addurno eich ystafell!