Fabio Cerasuolo

Fabio Cerasuolo

Gwlad:
Eidal
Cwrs:
LLM Cyfraith Forwrol Ryngwladol

Fy rheswm i am ddewis dod i astudio ym Mhrifysgol Abertawe oedd y ffaith bod y radd LLM mewn Cyfraith Forwrol Ryngwladol wedi’i chydnabod yn eang gan randdeiliaid llongau fel yr un orau yn Ewrop.

Clywais i gan bobl sy'n gweithio i gwmnïau'r gyfraith a chlybiau P&I, yn y DU ac yn Ewrop, fod graddedigion Prifysgol Abertawe mewn cyfraith forwrol ryngwladol yn cael eu hystyried yn well ar y cyfan ar hyn o bryd, o’u cymharu â graddedigion o brifysgolion tebyg eraill ym Mhrydain ac Ewrop.