Professor Richard Bracken

Yr Athro Richard Bracken

Athro, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513059

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A111
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Ymchwil:

Datblygu bwydydd ar gyfer marchnadoedd sy'n benodol i ddiabetes drwy brofion maeth dynol
Bwrdd Strategaeth Technoleg
Yr ymatebion metabolig a glycaemig i ostyngiadau mewn dos inswlin sy'n gweithredu'n gyflym ar ôl rhedeg fel ymarfer corff mewn diabetes Math 1
Diabetes UK
Ymyrraeth Faeth mewn Rhaglen Adfer Cyflym Cyn Llawdriniaeth
Ymddiriedolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Asesiad ac ymyrraeth iechyd yn y gweithle ar gyfer atal clefyd cardiofasgwlaidd a diabetes
Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth Sgiliau Uwch Cymru
Ymarfer ymwrthedd a rheolaeth glycaemig yn y rhai sydd â diabetes math 1
Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth Sgiliau Uwch Cymru
Gwerthusiad o Ymyrraeth Ymddygiadol - Prosiect Sir Gâr
NISCHR
Nodi biofarcwyr anadl o straen ocsidiol mewn pobl sydd â diabetes: cydberthnasau â marcwyr gwaed sefydledig ac effeithiau newidiadau mewn deiet ac ymarfer corff
WORD

Meysydd Arbenigedd

  • Ffisioleg Ymarfer Corff
  • Biocemeg
  • Diabetes

Uchafbwyntiau Gyrfa

Cydweithrediadau

Grŵp Beneo
Trioni Cyf
Vitaflo Cyf
Vitargo Cyf

Yr Athro Richard Bracken: Darlith Agoriadol, 2022