Dr John Towler

Dr John Towler

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518632

Cyfeiriad ebost

904
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n niwrowyddonydd gwybyddol a seicolegydd arbrofol sydd â diddordeb pennaf ym mecanweithiau sylfaenol canfyddiad a gwybyddiaeth, a chamweithrediad y prosesau hyn mewn unigolion â nam gwybyddol. Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith academaidd cyhoeddedig wedi cynnwys canfyddiad a chydnabyddiaeth wyneb, ac astudio unigolion â Prosopagnosia (neu “ddallineb wyneb”). Yn fy ymchwil, rwy'n defnyddio technegau electroenceffalograffi (EEG) a ymddygiadau yn bennaf ac ar hyn o bryd yn y broses o ganghennu allan i ddefnyddio dulliau niwrowyddonol eraill (e.e. Delweddu Cyseiniant Magnetig) ac astudio materion cymdeithasol a gwybyddol eraill fel anhwylderau sbectrwm awtistiaeth a dyslecsia.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrowyddoniaeth Wybyddol
  • Niwroseicoleg
  • Seicoleg Arbrofol
  • Electroffisioleg
  • Prosopagnosia
  • Anhwylderau datblygiadol dethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Niwrowyddoniaeth wybyddol gymdeithasol

Canfyddiad a chydnabyddiaeth wyneb

Gwahaniaethau unigol a seicoleg annormal

Ymchwil Cydweithrediadau