Professor Gavin Bunting

Yr Athro Gavin Bunting

Athro, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602802
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yn gyfrifol am strategaethau Cyflogadwyedd ac Ymgysylltu Rhanbarthol ar gyfer y Coleg. Yn cynrychioli'r Coleg Peirianneg ar Fwrdd Rheoli Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA), Grŵp Strategaeth SEA a Grŵp Rheoli Mewnol Partneriaethau Strategol y Coleg a'r Brifysgol.

Gweithio ym meysydd cynaliadwyedd, yr economi gylchol, polisi'r llywodraeth, rhyngwladoli addysg uwch ac addysg drawswladol.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cynaliadwyedd, yr economi gylchol, polisi'r llywodraeth, rhyngwladoli addysg uwch ac addysg drawswladol.
Gwrandewch ar Bodlediad Archwilio Problemau Byd-eang Prifysgol Abertawe lle mae Dr Bunting yn trafod yr economi gylchol a pham ei bod yn bwysig ein bod yn annog pobl i roi’r gorau i’r diwylliant taflu.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddiad Stocastig
  • Bioleg Systemau
  • Cytometreg
  • Cyfrifiadura Esblygiadol
  • Dadansoddiad/Efelychiad Data Deallus ar Raddfa Fawr
  • Cynhyrchu a Dadansoddi Ffractal