Croeso i Adran y Gymraeg

Mae traddodiad hir o astudio Cymraeg yn Abertawe er pan agorwyd coleg yn y ddinas yn 1920. Bu dilyniant o ysgolheigion disglair megis Henry Lewis, T J Morgan, D Ellis Evans a Hywel Teifi Edwards yn yr adran. Y mae enw da i holl ddarlithwyr cyfredol yr Adran yn eu priod feysydd hefyd ac maent yn derbyn bri rhyngwladol am eu hymchwil.  

Cafodd yr adran ganlyniadau rhagorol mewn cyfres o asesiadau ymchwil yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Adran y Gymraeg Abertawe a gafodd y canlyniad gorau oll o blith holl adrannau Cymraeg sefydliadau addysg uwch Cymru yn yr asesiad ymchwil diwethaf ym maes astudiaethau Celtaidd. Ceir yma arbenigeddau ym maes beirniadaeth lenyddol, llenyddiaeth Gymraeg ar hyd y canrifoedd, golygu testunau, cymdeithaseg iaith, cyfieithu a pholisi iaith. Cafodd y myfyrwyr a raddiodd yn yr adran swyddi a gyrfâu llwyddiannus ym myd addysg, llywodraeth leol, cyfieithu, y cyfryngau, y diwydiant cyhoeddi, ym myd busnes…i enwi dim ond rhai. 

Cynigir amrywiol gyrsiau BA Anrhydedd yn yr Adran, sy’n golygu y gall ein myfyrwyr ganolbwyntio ar feysydd sydd o ddiddordeb iddynt.

Proffil myfyriwr

Beth sydd gan ein Myfyrwyr ei ddweud?