Dr Matthew Barrow

Dr Matthew Barrow

Uwch-ddarlithydd, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602289

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - C_206
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae’r Dr Barrow yn Uwch Ddarlithydd yn y Coleg Peirianneg.