Ms Maria Allen

Swyddog Ymchwil, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295886

Dolenni Ymchwil
Trosolwg

Maria Cheshire-Allen yn ymchwilydd ac ymgeisydd PhD yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe, y DU. Mae ganddi BSc mewn Athroniaeth a Chymdeithaseg ac MSc mewn Cydraddoldeb. Mae hi wedi gweithio ar sawl prosiect ymchwil mawr gan gynnwys rhaglen 'Gofal Cynaliadwy' ESRC (2017-2021). Mae ei diddordebau ymchwil mewn heneiddio, gofal, rhyw a pholisi cymdeithasol. Mae ei hymchwil yn cael ei lywio gan yrfa flaenorol yn gweithio mewn amryw o rolau polisi ac ymgyrchu ar gyfer cyrff anllywodraethol yng Nghymru, yn ogystal â gweithio fel gofalwr i bobl hŷn.

Meysydd Arbenigedd

  • Pobl hŷn
  • Gofal teulu
  • Heneiddio a rhyw
  • Moeseg gofal
  • Polisi cymdeithasol beirniadol
  • Dulliau ymchwil ansoddol
  • Gofal cymdeithasol a phobl hŷn

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar lesiant a gofalwyr teulu hŷn. Yn seiliedig ar bersbectif moeseg gofal, nod yr astudiaeth yw datblygu cam-drin llesiant wedi'i seilio'n empirig ar bolisi yng nghyd-destun gofalwr teulu.

Ariennir yr astudiaeth ansoddol hon gan ymchwil Ysgol Gofal Cymdeithasol Cymru ac mae disgwyl iddi gael ei chwblhau ym mis Rhagfyr 2021.

Prif Wobrau Cydweithrediadau