Professor Sofia Consuegra del Olmo

Yr Athro Sofia Consuegra del Olmo

Athro, Biosciences
Swyddfa Academaidd - 140
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Licenciatura en Biología (BSc mewn Bioleg, Dosbarth cyntaf). Universidad Oviedo (Sbaen) (1988-1993)
Doethuriaeth (Bioleg; Geneteg Esblygiadol). Universidad de Cantabria (Sbaen) (1999-2002)
Tystysgrif i Raddedigion mewn Addysgu Addysg Uwch (PGCTHE, Prifysgol Aberystwyth) (2011)
Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (2014-i’r presennol)

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg esblygiadol
  • Geneteg/ genomeg cadwraeth
  • Pysgodfeydd a dyframaethu
  • Rhywogaethau ymledol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ecoleg Foleciwlaidd
Geneteg poblogaethau
Pysgodfeydd a dyframaethu
Cadwraeth rhywogaethau dyfrol