Professor Peter Holliman

Yr Athro Peter Holliman

Athro, Materials Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A226
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunais â Phrifysgol Abertawe yn 2017 fel Athro Cemeg Peirianneg Pontydd Dur. Mae fy niddordebau ymchwil o fewn diwydiant ac yn ymwneud â deunyddiau uwch a phrosesau’n ymwneud â gweithgynhyrchu. Felly, rydym yn defnyddio dealltwriaeth sylfaenol gemegol o foleciwlau a rhyngwynebau i ddeall a datrys materion peirianneg ddeunyddiau a gweithgynhyrchu ar raddfa fawr.
Rydym yn ymchwilio i 3 maes penodol:

  • Ynni adnewyddadwy; yn enwedig cemeg deunyddiau ar gyfer gweithgynhyrchu celloedd solar
  • Technoleg ddur uwch; yn enwedig datgarboneiddio datblygu cynnyrch newydd a chreu dur
  • Dŵr; yn enwedig triniaeth dŵr ddethol a halogydd

Meysydd Arbenigedd

  • Cemeg deunyddiau a synthetig
  • Dyfeisiau uwch megis ffotofolteg (celloedd solar)
  • Cemeg thermol tymhered uchel
  • Gweithgynhyrchu dur a chynnyrch gwerth ychwanegol
  • Prosesau amsugno a chemeg arwyneb
  • Triniaeth dŵr
  • Optimeiddio gweithgynhyrchu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

• EG-290 Trefn ac Anhrefn mewn Deunyddiau
Cyflwyniad i amherffeithrwydd mewn crisialau; diffygion pwynt (amhureddau a gwagleoedd), diffygion llinol (afleoliadau) a diffygion planar (rhyngwynebau a ffiniau gronynnau). Deall tyfiant a diffygion crisialau. Effeithiau cadarnhaol a negyddol diffygion ar wahanol fathau o ddeunyddiau crisialaidd; a sut mae deall yn gallu arwain at reoli.

Ymchwil Cydweithrediadau