Dr Neal Harman

Dr Neal Harman

Athro Cyswllt, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295394

Cyfeiriad ebost

406
Pedwerydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae

Trosolwg

Ar hyn o bryd, fi yw Dirprwy Bennaeth y Coleg (Profiad Myfyrwyr) y Coleg Gwyddoniaeth, ac mae gennyf gyfrifoldeb strategol cyffredinol dros yr holl gynlluniau gradd israddedig (BSc, BA, MPhys, MMath, MSci, MChem ac MEng) a chynlluniau gradd ôl-raddedig (MSc) a addysgir mewn Biowyddoniaeth, Cemeg, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, Mathemateg a Ffiseg, yn ogystal â chyfrifoldeb cyffredinol am ansawdd profiad pob myfyriwr – a addysgir ac ymchwil - mewn Gwyddoniaeth.