Dr Kimberley Stokes

Swyddog Ymchwil, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295692

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau ar ecoleg a chadwraeth môr-grwbanod. Ar hyn o bryd, rwy'n astudio  ecoleg môr-grwbanod gwyrdd a gwalchbig ar ddyfnderoedd yn archipalego Chagos, ac rwyf hefyd yn cynnal gwaith arbrofol ar effeithiau llygredd plastig ar amodau deori nythod môr-grwbanod. 

Meysydd Arbenigedd

  • Olrhain môr-grwbanod drwy loeren
  • Ecoleg môr-grwbanod ar ddyfnderoedd
  • Ecoleg nythu môr-grwbanod
  • Effeithiau llygredd plastig ar dywod traethau