Dr Scott Yang

Darlithydd mewn Cyfrifiadureg, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987193

Cyfeiriad ebost

216
Ail lawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Derbyniodd SU YANG radd Ph.D mewn peirianneg electronig o Brifysgol Caint, Caergaint, y DU, yn 2015. Yn ystod yr astudiaethau Ph.D. bu'n gweithio gyda'r Grŵp Ymchwil Rhyngweithiadau Deallusol yn yr Ysgol Peirianneg a'r Celfyddydau Digidol. Yn ddiweddarach ymunodd â Choleg Peirianneg Prifysgol Temple, Philadelphia, PA, UDA, fel Cydymaith Ymchwil Ôl-raddedig a CO-PI prosiect, yn ogystal â bod yn Uwch-gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil i Systemau Deallusol, Prifysgol Ulster, Londonderry, Gogledd Iwerddon, y DU. Ar hyn o bryd mae'n ddarlithydd yn yr Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol yn cynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig i'r rhain
  • Adnabod Patrymau
  • Dysgu Peirianyddol
  • Prosesu signalau
  • Delweddu biofeddygol
  • Dadansoddi bio-signalau
  • Ail-greu/lleoleiddio ffynhonnell signalau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Deallusrwydd Artiffisial

Dysgu Peirianyddol

Dadansoddi Data

Biometreg

Ymchwil