Dr Darren Davies

Dr Darren Davies

Prosiect QUERCUS PDRA, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9128

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
216
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Darren Davies yn aelod o'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.