Dr Catalina Pimiento

Dr Catalina Pimiento

Uwch-ddarlithydd, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295260

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Pimiento yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn  ymchwilio i ecoleg ac esblygiad megaffawna morol hynafol gan ddefnyddio’r cofnodion ffosiliau. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn nynameg amrywiaeth hirdymor siarcod, difodiant a chadwraeth. Mae gan Catalina Gymrodoriaeth PRIMA o’r Swiss National Science Foundation ac mae’n treulio rhan o’i hamser yn y Paleontology Institute and Museum ym Mhrifysgol Zurich.

Meysydd Arbenigedd

  • Palaeontoleg Anifeiliaid Asgwrn-Cefn
  • Ecoleg facro
  • Paleobioleg Cadwraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Catalina wedi hyfforddi mewn Addysg Gwyddoniaeth, y Cwricwlwm a Chyfarwyddyd ac mae wedi cyhoeddi papurau ar ddylunio a gweithredu adnoddau dysgu blaengar. Mae ganddi deimladau cryf ynghylch darparu profiadau addysgu trawsnewidiol a dilys ac ynghylch denu menywod i fyd gwyddoniaeth. 

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau