Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Darlith Zienkiewicz

Bob blwyddyn rydym yn cynnal Darlith Zienkiewicz lle rydym yn croesawu siaradwr gwadd o ddiwydiant ac yn cynnal cinio ffurfiol yn Abertawe.

Cefnogir y ddarlith flynyddol gan y sefydliadau canlynol:

  • Sefydliad Peirianwyr Sifil, y DU
  • Cymdeithas Ryngwladol Mecaneg Gyfrifiadurol, Barcelona, Sbaen
  • Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymru
  • Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol, Peirianneg, Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol Abertawe
  • Cymdeithas Mecaneg Gyfrifiadurol y DU

Yn ein Darlith agoriadol yn 2017 fe wnaethom gynnal sgwrs wych gan yr Athro Fonesig Ann Patricia Dowling o'r enw 'Tuag at Awyren Tawel'.

Yn 2018 traddododd yr Athro Arglwydd Kumar Bhattacharyya ddarlith o’r enw ‘Y chwyldro symudedd: Sut y bydd arloesi mewn systemau ynni modurol, cerbydau deallus ac addasu gwasanaethau yn trawsnewid sut rydym yn teithio.’

Darlith Zienkiewicz 2019

Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal 3ydd Darlith Zienkiewicz ddydd Mercher 20fed o Dachwedd.

Y siaradwr gwadd bydd yr Athro Sir Martyn Poliakoff a fydd yn traddodi darlith o'r enw “Supercriticality: from blue fluid to green chemistry”.

Darlith Zienkiewicz 2018

Zienkiewicz Lecture 2018

Darlith Zienkiewicz 2018

Darlith Zienkiewicz 2017

Inaugural Annual Zienkiewicz Lecture

Darlith Zienkiewicz 2017