Darlith Zienkiewicz

Bob blwyddyn rydym yn cynnal Darlith Zienkiewicz lle rydym yn croesawu siaradwr gwadd o ddiwydiant ac yn cynnal cinio ffurfiol yn Abertawe.

Cefnogir y ddarlith flynyddol gan y sefydliadau canlynol:

  • Sefydliad Peirianwyr Sifil, y DU
  • Cymdeithas Ryngwladol Mecaneg Gyfrifiadurol, Barcelona, Sbaen
  • Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymru
  • Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol, Peirianneg, Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol Abertawe
  • Cymdeithas Mecaneg Gyfrifiadurol y DU

Ddydd Mercher 24 Tachwedd, bydd Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yn cynnal ei phumed Ddarlith Zienkiewicz.

Y siaradwr gwadd fydd y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE FREng FRS, Julia King, a fydd yn cyflwyno darlith o’r enw ‘Delivering Net Zero, the challenges ahead’.

Baroness Brown

Y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE FREng FRS - Julia King

Mae'r Farwnes Brown yn beiriannydd. Arweiniodd gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt at uwch-rolau busnes a pheirianneg yn Rolls-Royce plc. Wedi dychwelyd i'r byd academaidd fel Pennaeth Peirianneg yng Ngholeg Imperial, daeth yn Is-ganghellor Prifysgol Aston o 2006 - 2016. 

Mae ei diddordebau presennol yn canolbwyntio ar addasu a lliniaru newid yn yr hinsawdd a'r economi carbon isel. Gweithredodd fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd (CCC) am dros 12 mlynedd o 2008 - 2021, ac mae'n parhau i gadeirio ei Bwyllgor Addasu; hi yw Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth Garbon; a chyfarwyddwr anweithredol Orsted. Bu gynt yn gyfarwyddwr anweithredol y Banc Buddsoddi Gwyrdd, arweiniodd Adolygiad King ar ddatgarboneiddio trafnidiaeth (2008) a bu'n Llysgennad Busnes Carbon Isel y Prif Weinidog am 10 mlynedd tan 2019. Mae'n cynghori'r Llywodraeth ar ei strategaeth hydrogen fel aelod o'i Chyngor Cynghori ar Hydrogen.

Mae'n angerddol am addysg, peirianneg, arloesedd ac amrywiaeth; bu'n aelod o Adolygiad Browne ar gyllid prifysgolion ac adolygiad yr Arglwydd Stern o'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Mae hi bellach yn cadeirio STEM Learning Ltd., sef darparwr mwyaf blaenllaw’r DU o ddatblygiad proffesiynol parhaus i athrawon gwyddoniaeth, a Sefydliad Henry Royce, sef sefydliad deunyddiau uwch cenedlaethol y DU.

Mae'n Gymrawd yr Academi Peirianneg Frenhinol ac yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol, a dyfarnwyd DBE iddi am ei gwasanaethau i addysg uwch a thechnoleg. Yn 2015, cafodd ei hurddo'n arglwydd fel Barwnes Brown o Gaergrawnt. Mae'n Arglwydd mainc groes ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r Arglwyddi.

Darlith Zienkiewicz 2018

Zienkiewicz Lecture 2018

Darlith Zienkiewicz 2018

Darlith Zienkiewicz 2017

Inaugural Annual Zienkiewicz Lecture

Darlith Zienkiewicz 2017