bay campus location
female smiling

Yr Athro Katrina Pritchard

Athro, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513479

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Office 330 - 330
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl ennill gradd mewn Daearyddiaeth o St Catherine's, Rhydychen, aeth Katrina ati i ddatblygu gyrfa fel ymgynghorydd rheoli gydag Accenture am ddeng mlynedd cyn dychwelyd i'r byd academaidd. Cyflawnodd rolau yn LSE, Birkbeck a'r Brifysgol Agored cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2017.

Mae hi bellach yn Athro yn yr adran Rheoli Busnes ac yn cyfuno hyn â'i rolau fel Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Dirprwy Ddeon ac, ar hyn o bryd, cyd-Ddeon dros dro yr Ysgol Reolaeth.

Mae diddordebau ymchwil Katrina yn cynnwys hunaniaeth (mewn amrywiaeth o gyd-destunau cyflogaeth/gwirfoddoli) ac amrywiaeth (gyda ffocws penodol ar oedran a rhywedd). Mae gan Katrina ddiddordeb arbennig mewn dulliau methodolegol ansoddol gan gynnwys dulliau creadigol, digidol a gweledol.

Mae Katrina yn aelod o fwrdd golygyddol Work Employment and Society a Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Mae Katrina yn aelod academaidd o'r CIPD ac yn Gymrawd o'r AAU.

Meysydd Arbenigedd

 • Hunaniaeth
 • Cyfryngau digidol/dyfeisiau yn y gwaith
 • Amrywiaeth yn y gwaith (oed a rhyw)
 • Arweinyddiaeth
 • Gweithgarwch entrepreneuraidd
 • Gwirfoddoli

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Arweinyddiaeth
 • Amrywiaeth
 • Rheoli pobl
 • HRM
Ymchwil

Amrywiaeth yn y gwaith

 • Grŵp Ymchwil Gwaith ac Oedran, cydweithio â Martin Hyde, CIA, Abertawe ac aelodau eraill o'r tîm gan gynnwys yr Athro Dr Kene Henkens (Prifysgol Amsterdam), Dr Marleen Damman (Sefydliad Demograffig yr Iseldiroedd), Dr Loretta Platts (Prifysgol Stockholm) a Dr Cara Reed (Caerdydd).
 • Prosiect Ymchwil Oedran yn y Gwaith, cydweithio â Rebecca Whiting, Birkbeck.
 • Gyrfaoedd ar sail Rhywedd, cydweithio gyda Kate Mackenzie Davey a Helen Cooper, Birkbeck

Ffiniau yn y gwaith

 • Goblygiadau ffonau clyfar yn y gwaith, cydweithio â Gillian Symon, RHUL
 • Profiad gwirfoddoli yn yr Oes ddigidol, cydweithio â Gillian Symon, RHUL a Christine Hine, Surrey
 • Ffiniau a gweithgarwch entrepreneuraidd, cydweithio â Dr Maggie Miller a Helen Williams, Ysgol Reolaeth Abertawe

Arloesedd methodolegol

Gan ddechrau gydag ethnograffeg fel rhan o fy PhD, ategir fy ymchwil gan arloesedd ac archwilio methodolegol. Rwyf wedi cyflwyno, ysgrifennu a chyhoeddi'n helaeth ar wahanol agweddau ar ymchwil ansoddol o gyfuno dulliau ansoddol, datblygu dulliau e-ymchwil a defnyddio dulliau gweledol.

Cydweithrediadau

Gweler Prosiectau Ymchwil