Mrs Deborah Jones

Athro Cyswllt, Criminology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295768

Dolenni Ymchwil

Office - 130
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Debbie yn Athro Cyswllt mewn Troseddeg ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig. Mae hi hefyd yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Cyn dechrau ei gyrfa academaidd yn 2008, roedd Debbie yn Swyddog Heddlu gyda'r Heddlu Metropolitan yn arbenigo mewn troseddau difrifol ac amddiffyn plant, ac mae'n Gydymaith y Coleg Plismona. Ochr yn ochr â'r Athro Tracey Sagar, mae Debbie yn Gyd-Gyfarwyddwr y Consortiwm Astudiaethau Rhywioldeb ac ers 2008 mae Debbie wedi bod yn ymchwilio i reoleiddio'r diwydiant rhyw mewn partneriaeth â Tracey. Mae eu prosiectau wedi cynnwys ‘Sex Work Research Wales’; ‘Community Perceptions of Sex Work’; ‘Sex Work and Substance Misuse’ a ‘Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw’.

Mae Debbie yn eistedd ar sawl bwrdd cynghori allanol gan gynnwys Fforwm Gwaith Rhyw Caerdydd ac roedd yn un o sylfaenwyr Grŵp Diogelwch Gwaith Rhyw Cymru Gyfan. Yn fwy diweddar, mae Debbie wedi troi ei sylw at rôl Addysg Uwch o ran hwyluso ymatal rhag troseddu. Ar hyn o bryd mae'n werthuswr allanol ar gyfer prosiect a ariennir gan y Loteri - The Include Hub - ac yn ddiweddar bu'n Gyd-Brif Ymchwilydd ar brosiect ymchwil a ariannwyd gan y Gymdeithas Ymchwil i Addysg Uwch. Gallwch ddarllen mwy am y prosiect ar-lein.

Drwy gydol ei hymchwil, mae Debbie wedi canolbwyntio ar ddatblygu methodolegau sy'n gynhwysol ac yn greadigol ac mae wedi ceisio gwneud ymchwil academaidd yn hygyrch i'r gymuned drwy gyfres o weithgareddau addysg gyhoeddus.

Meysydd Arbenigedd

 • Rheoleiddio'r diwydiant rhyw
 • Addysg Uwch ac Ymatal rhag Troseddu
 • Methodolegau Arloesol a Chyfranogol
 • Troseddeg ac Addysg Gyhoeddus
 • Addysgu a Dysgu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Deall Plismona
 • Masnachu mewn Pobl a Chaethwasiaeth Fodern
 • Rheoleiddio'r Diwydiant Rhyw
 • Deall Ymatal rhag Troseddu
 • Theori Troseddegol
 • Dulliau Ymchwil
 • Addysg Gyhoeddus drwy ddatblygu hyfforddiant DPP i ymarferwyr
Ymchwil
 • Rheoleiddio'r Diwydiant Rhyw
 • Rôl Addysg Uwch o ran Hwyluso Ymatal rhag Troseddu
Prif Wobrau

Addysgu

2018, Prifysgol Abertawe – Enillydd, Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

2017, Prifysgol Abertawe – Rhestr Fer, Gwobr Rhagoriaeth mewn Addysgu

2016, Prifysgol Abertawe – Rhestr Fer, Gwobr Rhagoriaeth mewn Addysgu

2016, Prifysgol Abertawe (AAS) – Enillydd, Cyfraniad eithriadol at ddatblygu'r cwricwlwm

2012, Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Troseddeg Prydain am Ragoriaeth Addysgu, gwobr adrannol

Gwobrau Eraill a Chydnabyddiaeth Broffesiynol

2018, Prifysgol Abertawe – Enillydd, Gwobr Menyw sy’n Ysbrydoli

2017, Dyfarnwyd lle iddi ar gynllun arweinyddiaeth a rheolaeth i fenywod mewn AU Aurora

2016, Prifysgol Abertawe – Fog of Sex ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau Effaith Ymchwil ac Arloesi yn y Categori Diwylliant a Chelf (gyda'r Athro Tracey Sagar)

2016, Prifysgol Abertawe – Rhestr Fer, Gwobr Seren Newydd, Gwobrau Effaith Ymchwil ac Arloesi

2016, Prifysgol Abertawe – Enwebwyd, Gwobr Mary Williams am gyfraniad rhagorol i ddiwylliant a chymuned ar draws y Brifysgol

2016, Pobl Ifanc. Gŵyl Cyfryngau Celtaidd - Enillydd, Ffilm Orau 2016. Fog of Sex. (Cynhyrchydd Gweithredol gyda'r Athro Tracey Sagar)

2015, BAFTA Cymru – Enillydd. Fog of Sex yn seiliedig ar naratifau myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw (Cynhyrchydd Gweithredol gyda'r Athro Tracey Sagar)

2015, Prifysgol Abertawe – Ymchwil fel Celf SURF. Enillydd, Emosiwn wrth Ymgysylltu – TSSWP (gyda'r Athro  Tracey Sagar)

2015, Prifysgol Abertawe – Rhestr Fer, Effaith ar Bolisi a'r Gyfraith – Sex Work Research Wales. Gwobrau Effaith Ymchwil ac Arloesi (gyda'r Athro Tracey Sagar)

2015, Prifysgol Abertawe – Enillydd, Gwobr Menywod sy’n Ysbrydoli

Cydweithrediadau
 • 2018 – Presennol – Consortiwm Ymchwil Caethwasiaeth Fodern – Arweinydd Gwaith Rhyw - Llywodraeth Cymru.
 • 2018 – Presennol – Uned Trawsnewid Yr Heddlu Caethwasiaeth Fodern – Arweinydd Academaidd ar gyfer Gwaith Rhyw i Gymru.
 • 2015 - Presennol - Aelod o Fwrdd Rhwydwaith Cymdeithas Troseddeg, Addysgu a Dysgu Prydain.
 • 2014 – Mawrth 2019 - Aelod o Fwrdd y Ganolfan Ymchwil Gwaith Rhyw, Prifysgol Caerefrog, Arweinydd Addysgu.
 • 2014 - Presennol - Aelod o Fwrdd Grŵp Diogelwch Gweithwyr Rhyw Strategol Cymru.
 • 2017 - 2018 – Aelod academaidd Pwyllgor Craffu Gwasanaeth Erlyn y Goron. 2014 - 2017 – Aelod o Gynllun Gweithredu COST (Cydweithrediad Ewropeaidd ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg) ar Bolisïau Puteindra