Ms Trish Rees

Uwch-ddarlithydd, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513511

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Office - 017
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Wedi ei geni a’i magu yn Abertawe, ar ôl gorffen ei gradd yn y gyfraith, dechreuodd Trish weithio yn yr Adran Astudiaethau Cymdeithasol Cymhwysol gan weithio ar y Rhaglen Gweithwyr Cymdeithasol Cymeradwy a chyflwyno sesiynau i weithwyr cymdeithasol ar gyfraith iechyd meddwl. Symudodd i Adran y Gyfraith yn 2002 ac mae bellach yn gyfarwyddwr modiwl ar gyfer Cyfraith Feddygol a Chyfraith Atgenhedlu ac yn dysgu ar fodiwlau Cyfraith Camwedd a Chontract. Hi hefyd yw Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd y Coleg.

Mae Trish wrth ei bodd yn bod yn rhan o Ysgol y Gyfraith a chymuned ehangach y Brifysgol. Mae'n teimlo'n lwcus i gael swydd hynod o amrywiol sy'n caniatáu iddi ryngweithio nid yn unig â myfyrwyr a chydweithwyr ond hefyd gydag aelodau o'r proffesiwn cyfreithiol a phartneriaid mor bell i ffwrdd ag Ontario, Canada.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau
  • Mae Trish yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.
  • Cafodd ei henwebu am Wobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe yn 2020, a'i henwi fel un o'r 20 gorau yn y sefydliad, gan gyrraedd y cam panel, sef cam terfynol y broses.
  • Cafodd Trish ei henwebu hefyd ar gyfer Athro y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers Net 2017.
Cydweithrediadau

Mae Trish yn rhan o Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT), Rhaglen Drws Agored, sy'n paru athrawon gydag athrawon, i hwyluso datblygiad sgiliau, gwybodaeth a hyder. Dywed ei chydweithwyr ar y Rhaglen Drws Agored:

"Mae Trish yn addysgu ar ystod o fodiwlau ar draws Ysgol y Gyfraith a hi yw cyfarwyddwr modiwlau'r Gyfraith Feddygol ac Atgenhedlu. Mae Trish yn cael ei hargymell yn fawr gan ei Phenaethiaid Dysgu ac Addysgu ac mae'n enwog am ei haddysgu. Ar ôl ei gwylio'n addysgu, mae gan Trish arddull hamddenol ac mae'n ymdrin â phwnc sensitif yn esmwyth, ac yn hawdd. Roedd ei defnydd o Kahoot yn rhagorol, gan dynnu sylw at ei ddefnydd i fesur barn myfyrwyr a'i meincnodi er mwyn gallu cyfeirio ati nes ymlaen yn y cwrs. Mae'n defnyddio cwestiynau i ysgogi ymateb myfyrwyr ac i gwestiynu syniadau myfyrwyr. Enghraifft dda iawn o sut i weithio drwy ddeunydd sy’n gallu hollti barn."