A head shot of Jordan Dawson

Mr Jordan Dawson

Tiwtor mewn Troseddeg, Criminology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Jordan yn diwtor ac yn aelod o Dîm Derbyn Myfyrwyr Troseddeg yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. Mae e'n Gymrawd Cysylltiol yr Academi Addysg Uwch, ac yn aelod o'r Consortiwm Gwaith Rhyw a Hyb Ymchwil Gwaith Rhyw.

Mae ymchwil doethurol Jordan yn canolbwyntio ar brofiadau gweithwyr rhyw gwrywaidd o drais ac ymddygiadau niweidiol eraill, gan amlygu effaith gwrywdod, stigma ac ymarfer plismona ar y rhwystrau canfodedig o roi gwybod amdano.

Cyn dechrau ar yrfa academaidd gyda Phrifysgol Abertawe, bu Jordan yn gweithio ar dîm ymchwil y Rhaglen Gwybodaeth ac Ymarfer Bregusrwydd Genedlaethol, rhaglen sy'n cefnogi ac yn datblygu'r ymateb plismona i fregusrwydd yng Nghymru a Lloegr.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwaith rhyw gwrywaidd
  • Gwrywdod
  • Rhywedd
  • Plismona