Dr Sara Correia

Lecturer in Cyber Threats, Law
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Sara ag Ysgol y Gyfraith ym mis Awst 2020.  Ei diddordebau ymchwil yw troseddu ac erledigaeth yn y byd digidol, plismona, technoleg gyfreithiol a chyfraith dechnegol, yn ogystal â moeseg data. Mae ganddi brofiad o ddefnyddio dulliau ansoddol a meintiol ac mae'n angerddol am fanteision gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr a rhanddeiliaid, i ddefnyddio manteision dulliau cymysg ac ymchwil ryngddisgyblaethol.

Mae gan Sara radd BSc mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol a Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion. Mae hi hefyd wedi ymgymryd â gradd MSc drwy Ymchwil ar blismona gwrth-derfysgaeth.  Yn ogystal, mae wedi gweithio fel ymchwilydd yn y sectorau diwydiant ac academaidd, wedi bod yn intern gyda Swyddfa Gartref y DU, ac wedi bod yn diwtor am bum mlynedd yn y Gyfraith a Throseddeg.

Bu ei phrosiect PhD a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) yn archwilio bod yn agored i niwed ac erledigaeth (fynych) yng nghyd-destun twyll a throseddau cyfrifiadur, ar y cyd ag Uned Troseddu Cyfundrefnol Rhanbarth De Cymru. 

Yn ei hamser hamdden, mae Sara'n gwirfoddoli gyda'r elusen Asylum Justice ac mae'n cynhyrchu ac yn cyd-gyflwyno’r podlediad Digital Faultlines (podlediad Swansea Cyber Law and Security gynt).

Meysydd Arbenigedd

 • Twyll
 • Trosedd gyfrifiadurol
 • Dioddefwyr troseddau
 • Cyfraith technoleg
 • Plismona
 • Moeseg data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Cyfraith seiberdroseddu
 • Cyfraith trosedd
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Dulliau ymchwil
 • Dioddefwyr
 • TechGyfreithiol
Prif Wobrau

2019

Prifysgol Abertawe, Enillydd Gwobr Ymchwil ac Effaith 2020, yn y categori PhD "Rising Star".

2018

Ennill Cymrodoriaeth Gyswllt Advance HE (Academi Addysg Uwch gynt), i gydnabod ei harbenigedd a'i phrofiad addysgu.

Canolfan Economi Ddigidol CHERISH Prifysgol Abertawe, Dyfarnwyd Cyllid Cynyddol gan ganolfan CHERISH-DE Abertawe EPSRC Abertawe ar gyfer astudiaeth beilot ar oblygiadau Credyd Cynhwysol i ddinasyddion sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol.

2017

Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Prifysgol Abertawe (SAILS), Dyfarnwyd grant bach i gynnal astudiaeth arolwg o drosglwyddiadau myfyrwyr y gyfraith cenhedlaeth 1af i addysg uwch.

Canolfan Economi Ddigidol CHERISH Prifysgol Abertawe, Dyfarnwyd Cyllid Cynyddol o ganolfan CHERISH-DE Abertawe EPSRC Abertawe ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb ar ddeall troseddwyr seiberdroseddu.

2016

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), Dyfarnwyd taliad ychwanegol y Dulliau Ansoddol Uwch mewn perthynas â'r dulliau cysylltu data a modelu ystadegol a ddefnyddiwyd yn ei hymchwil PhD.

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), Dyfarnwyd Grant Bach Rhyngddisgyblaethol i drefnu Cynhadledd Rhwydwaith Cyber. Daeth y digwyddiad ag ymchwilwyr gyrfa gynnar ar draws disgyblaethau ac entrepreneuriaid technoleg newydd at ei gilydd ar 11-12 Medi 2017.

2015

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), Dyfarnwyd ysgoloriaeth ESRC 1+3 i ymgymryd â PhD ar erledigaeth seiberdroseddu.