Mr Richard Leonard-Davies

Uwch-ddarlithydd, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602728

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Darllenodd Richard y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ennill LL.B gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn 2002. Dyfarnwyd Diploma Ôl-raddedig iddo mewn Ymarfer Cyfreithiol gyda Chlod gan Brifysgol Caerdydd yn 2003 a chafodd ei dderbyn fel cyfreithiwr yn 2005 ar ôl cymhwyso gyda cwmni cyfreithwyr Geldards LLP (Edwards Geldard Solicitors gynt). Ymunodd â Phrifysgol Abertawe ym mis Awst 2007.

Mae gan Richard ddiddordeb brwd mewn cyfraith busnes, cyfraith fasnachol a chyfraith eiddo ar ôl hyfforddi a chymhwyso gyda Geldards LLP, un o brif gwmnïau cyfraith masnachol rhanbarthol y DU. Arbenigodd mewn Cyllid Eiddo a Benthyca Sicredig ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr. Ar hyn o bryd mae'n arweinydd modiwl ac yn ddarlithydd ar gyfer modiwlau craidd Cyfraith Busnes ac Ymarfer ac Ymddygiad Proffesiynol a Rheoleiddio ar Gwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) Abertawe. Yn ogystal, mae'n arweinydd modiwl ac yn ddarlithydd ar gyfer modiwlau dewisol Cyfraith Fasnachol Uwch a Chyfraith Cyflogaeth ar yr LPC.

Ar lefel israddedig, mae'n cyflwyno darlithoedd ac yn cynnal seminarau ar y Gyfraith Cystadleuaeth. Yn flaenorol, bu’n arweinydd modiwl cyrsiau Cyfraith Busnes I a Chyfraith Busnes II. Yn bennaf, roedd hyn yn golygu cyflwyno darlithoedd ar gyfer yr Ysgol Reoli, oedd yn canolbwyntio ar sut mae cyfreithiau sylfaenol Cymru a Lloegr yn berthnasol mewn cyd-destun busnes. Mae Richard wedi cynllunio a chyflwyno darlithoedd a seminarau ar Gyfraith Cwmnïau Gymharol fel rhan o'r rhaglen LLM Meistr a Addysgir ac mae wedi arwain seminarau yn y modiwl Ecwiti ac Ymddiriedolaethau ar y Diploma Graddedigion yn y Gyfraith (GDL).

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Busnes
  • Cyfraith Cwmnïau
  • Cyfraith Cyflogaeth
  • Cyfraith Eiddo
  • Cyfraith Cystadleuaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

 

  • Roedd Richard yn falch o fod ymhlith yr aelodau hynny o staff academaidd i gael eu henwebu ar gyfer Gwobr Addysgu Nodedig Prifysgol Abertawe, 2012.
  • Ym mis Gorffennaf 2013, fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Dysgu Drwy Brofiad ar gyfer Coleg y Gyfraith. Yn ogystal, mae'n gyfrifol am gydlynu gweithgareddau Pro Bono ar yr LPC a'r GDL.
  • Penodwyd Richard yn Hyrwyddwr Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, gan gynrychioli Ysgol y Gyfraith, ym mis Awst 2013.