Hei, mitt navn er Aleksander og jeg går første året på bachelor i Aerospace engineering. Jeg er født og oppvokst Stavanger, og når jeg er ferdig med bachelor graden er planen å fortsette med master i samme tema med fordypning i romfart.

Hi, my name is Aleksander, and I am currently doing my first year with a bachelor’s degree in Aerospace engineering. I am born and raised in Stavanger, and after my bachelor’s degree, I plan to continue a master focused on Spacecrafts.

What made you decide to study at Swansea University?
Når jeg først søkte meg inn på universiteter så jeg mest på fag. Jeg var interessert i de fagkombinasjonene som universitet tilbydde, i tillegg til de nye fasilitetene som campus tilbyr. Det eneste kravet jeg hadde til studiestedet var at det skulle være en by på rundt samme størrelse med dem vi har i Norge.

When I first applied for universities, my focus was on subjects. I was drawn by the different combinations of subjects the university offered and the new facilities that they had to offer. My only demand regarding the city was that it was going to be around the same size as the ones we have back in Norway.

What part of your course do you enjoy the most?
Det er vanskelig å si hvilke deler av kurset jeg liker best fordi det har vært et spesielt år. Da vi startet fant jeg fort ut at vi skulle egentlig fly sammen med en trent pilot for å kjenne på de kreftene som virker på flyet når det er i luften. Dette kunne nok blitt et høydepunkt. Dessverre gikk ikke dette som følger av restriksjoner. Til tross for disse, fikk allikevel universitet tilrettelagt det slik at vi fikk prøve oss i flysimulator. Denne var definitivt et høydepunkt. Ellers liker jeg også det prosjektet vi holder på med hvor vi skal designe en glider, bygge denne og så teste ut om utregningene våre fungerer i praksis. Noe som har skapt noen morsomme øyeblikk.

It is hard to say which part of the course I enjoyed the most because it has been a special year. When we started, I quickly learned that we were to fly with a trained pilot to get to feel the forces working on the aeroplane in real life. However, due to covid restrictions, this became impossible even though I am sure this would be among the best parts of the course. Other than this, the part where we got to fly in the flight simulator was great, and the project we are doing now by building a glider is also quite fun. This allows us to challenge our calculations, which can give you a fun experience if you are lucky.

How do you get on with your lecturers? Do you find any of them supportive, extra helpful?
Til tross for at det har vært et spesielt år, føler jeg at de fleste forelesninger har vært interaktive til tross for at det meste har vært digitalt. I motsetning til hva jeg har erfart i Norge vil jeg påstå at de jobber mer her for at man som student også skal ta del i forelesingen ved å gjennomføre spørreundersøkelser underveis eller være med på demonstrasjoner.

Even though it has been a special year, I feel like most of the lecturers have been including their students to the best of their ability in the lectures seeing that most of them have been digital. Compared to what I have experienced back in Norway the way that the lecturer will try to include you here is better because you are always encouraged to take part during lectures, either through polls or demonstrations.

How flexible do you find the course? Do you have any favourite modules?
Når det kommer til hvor fleksibelt kurset er, er alle forelesninger tatt opptak av og lagt ut senere på dagen. Slik at man kan ta seg en kopp kaffe på dagen med dem man bor med uten å være redd for at man går glipp av en forelesning. Når det angår fagene i seg selv, vil jeg nok si at det mest interessante definitivt er aerospace modulene. Når det er sagt, er det de fagene som inneholder 3d-modelering som definitivt er det kjekkeste.

When it comes to how flexible I found the course, all the lectures were recorded and then posted later the same day, so you could always grab a coffee with a friend without being afraid to miss one of your lectures. Regarding the modules themselves, I would have to say that the aerospace module is the most interesting one. However, the most fun modules are the ones where you can do 3d modelling.

Have you used our careers team and what sort of advice would you give to prospective students about utilising the team?
Karriere teamet på universitet hjelper deg med alt som er jobb relatert enten det er snakk om internships, søknader eller jobbintervjuer. Dersom du trenger hjelp med karriererelaterte tema, er det definitivt vært å ta kontakt. En annen ting som jeg også anbefaler er å holde utkikk etter eposter om arrangement som de arrangerer med bedrifter, da disse kan hjelpe deg senere når du blir nøtt til å opparbeide deg erfaring. Disse kan også fungere som en form for motivasjon dersom man har sitt seg litt lei av all teorien.

The careers team at the university helps with everything job related either it is internships, applications, or job interviews. If you need help with anything related to your career it is worth looking into. Another thing that I recommend is looking out for emails or notifications about events that they arrange with companies since these can help you apply for jobs later. These can even work as a motivational boost if you are a bit frustrated with all the theory.

What skills have you learned studying at the School and how has that helped you progress your career?
Noe av det viktigste jeg har lært over det siste året er å kommunisere på en god måte med dem man noen ganger sliter med å forstå. Dette kan være på grunn av dialekt eller at man blir nøtt til å samarbeide med noen som sliter språklig. Dette, og det å gjøre seg forstått når man glemmer enkelte ord eller utrykk er noen nyttig erfaringer jeg har gjort meg.

A skill that I will bring with me which I have learnt over the past year is to communicate in a good way with those you struggle to understand. This could either be because of a certain dialect or with someone who is struggling with the language. That, and how to make myself understood when I forget certain words or expressions is probably two of the more important skills, I have learnt this year.

Are you a member of any societies? Have you taken any other opportunities?
Siden året har vært som det har, har det vært vanskelig å bli en del av studentmiljøer i år. Personlig er jeg medlem i et par, men få av disse har hatt muligheten til å trene eller samles i løpet av året som har godt. Til tross for dette, har man et hav av utvalg og velge mellom. Leter man etter nye venner, er dette plassen å starte.

Since the year has been restricted, it has been hard trying to be a part of student societies this year. I am a part of a few, even though I have not trained with nor met a person in any of them yet. Despite this, you have a sea of opportunities to choose from. If you are looking to find more or new friends I recommend starting here.

How do you find the sports facilities at the university?
Ettersom jeg verken bor eller studerer på campus for øyeblikket er det vanskelig å si hvordan sport fasilitetene er. Alt jeg kan si, er at skulle man ikke finne seg til rette i de fasilitetene som man har på campus er det ikke lange veien til sentrum hvor det finnes noe for alle og enhver.

Seeing that I do not live or study at the campus for the moment it is hard to tell you anything about how the sports facilities are. I could however say that if you struggle finding something at the campus that fits your criteria, the campus is not too far from the town where I believe you can find something for everyone.

What are your three favourite things about your course?
Dersom jeg skulle velge tre favoritt ting med kurset måtte det bli det å få muligheten til å fly, å få muligheten til å samarbeide med studenter på tvers av kulturer, og de mange prosjektene man har knyttet direkte opp mot det man utdanner seg som.

If I were to choose three favourite things about my course it would be the possibility of flying, the opportunity to cooperate with people despite cultural differences, and the many projects which are tied directly towards your education.

What are your three favourite things about Swansea? 
De tre tingene jeg elsker med Swansea er nok størrelsen på byen da dette gjør at jeg føler meg mer hjemme. Nummer to må bli at campus og byen er plassert rett ved siden av en strand som strekker seg mange kilometer, noe som gjør at man skal ikke lete lenge etter en mulighet til å gå på tur. Tredje tingen må bli at dersom man ønsker seg til en storby, er det bare 50 minutter med tog til Cardiff hvor man omtrent har de samme mulighetene som en har i London.

The three things I love about Swansea would have to be the size of the city which makes me feel more at home. The second thing would have to be that campus and the city is so close to the beach, so you do not have to look for an opportunity to go for a walk. The third thing would have to be the fact that there is a big city 50 minutes away from where you have most of the same opportunities that you find in London.

What would you say to anyone considering applying here?
Ønsker du deg noe mindre enn en storby og mer lignende Bergen, Stavanger eller Trondheim ville jeg absolutt vurdert å søke Swansea. Selv om det kan være fristene å søke deg til noen av de større, mer kjente byene anbefaler jeg deg å sjekke ut byen ut før du bestemmer deg. Når det kommer til campus, blir det ikke bedre enn at man har muligheten til å gå seg en tur på stranda imellom forelesninger.

If you wish for something smaller than a big city, and more like Bergen, Stavanger or Trondheim I would defiantly recommend you consider Swansea. Even though it can be tempting to apply for a university in a bigger more recognized city, I would recommend you give Swansea a chance before you decide. It does not get much better than having the opportunity to go for a walk at the beach in-between lectures.

Male Norwegian student on Swansea beach, smiling but squinting from the sunshine