bay campus image

Dr Cigdem Gedikli

Darlithydd mewn Cyllid, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606220

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Ymunodd Cigdem â'r Adran Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Reolaeth ym mis Medi 2018 fel Darlithydd mewn Cyllid. Cyn hynny, bu Cigdem yn gweithio mewn swyddi sy'n canolbwyntio ar ymchwil ym Mhrifysgol East Anglia a Phrifysgol Hertfordshire.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg llafur a'r cartref
  • Cyllid y cartref
  • Economeg rhywedd
  • Lles
  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn byrddau corfforaethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Cigdem brofiad o ddylunio, arwain a chyflwyno ystod eang o Economeg a Chyfrifyddu a Chyllid cyflwyniadol a mwy datblygedig (Cyflwyniad i Economeg, Economeg ar gyfer Busnes Rhyngwladol, Cyfrifyddu Rheolaeth, Cyfrifyddu Ariannol yn bennaf) a chyrsiau Dulliau Meintiol.

Ymchwil

Mae ymchwil Cigdem yn rhyngddisgyblaethol ac mae wedi’i gwreiddio ym meysydd economeg llafur, economeg rhywedd, gwaith a chyflogaeth, cyllid aelwydydd a chydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y byrddau corfforaethol. Mae Cigdem wedi bod yn gweithio ar bynciau fel cyfnodau pontio gwaith a lles, ansawdd swyddi, bwlch cyflog rhwng y rhywiau, gwahanu rhwng y rhywiau yn y gweithle, trais yn y cartref a'i effaith ar gyflogaeth menywod, gwahaniaethu ym marchnad dai'r Deyrnas Unedig.