Professor Luca Borger

Yr Athro Luca Borger

Athro, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513112

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 137
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rydw i’n ecolegydd, ac mae gennyf ddiddordeb mewn cynnal asesiadau meintiol o effeithiau newidiadau amgylcheddol ar fioamrywiaeth leol a byd-eang a nodi’r prosesau mecanistig sylfaenol ar lefel unigol a chymunedol (symudiadau, nodweddion, demograffeg, rhyngweithio) er mwyn datblygu modelau rhagfynegol a chanfod polisïau ar gyfer bywyd cynaliadwy ar y ddaear. Cyn mynd i’r maes gwyddoniaeth, roeddwn i’n gweithio fel cerddor proffesiynol llawrydd (corn ffrengig - cerddoriaeth glasurol a rhywfaint o jazz).

Efallai y byddwch yn dod ar draws fy enw wedi’i sillafu fel 'Luca Borger' neu 'Luca Boerger' – fi yw hwnnw.

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg symudiad
  • Ecoleg ymddygiadol
  • Ecoleg poblogaeth
  • Ecoleg gymunedol
  • Ecoleg ofodol
  • Bioamrywiaeth
  • Rheolaeth adnoddau naturiol
  • Cadwraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rydw i’n addysgu modiwl ail flwyddyn Dadansoddi Data Ecolegol BIO252, sy’n cyflwyno myfyrwyr i hanfodion y broses o ddadansoddi data ecolegol, gan ddefnyddio Amgylchedd Meddalwedd R ar gyfer Cyfrifiadura Ystadegol.

Byddaf yn addysgu gweithdai’n aml ar ecoleg symudiadau ym Mhrifysgol Abertawe a thramor.

Mae’r modiwlau eraill rydw i’n eu dysgu ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys: Tueddiadau mewn Gwyddoniaeth (modiwl MRes), Adolygu Llenyddiaeth (Modiwl MSc/MRres), Ecoleg Megaffawna Morol (modiwl 3ydd blwyddyn).

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn ecoleg ymddygiadol, ecoleg poblogaeth a chymuned, yn cynnwys rhaglenni rheolaeth ac agweddau methodolegol. Nid yw fy ngwaith yn system benodol ond mae’n cael ei lywio gan gwestiynau ac o’r herwydd rydw i’n gweithio ar systemau astudio cyferbyniol (anifeiliaid di-asgwrn-cefn, anifeiliaid asgwrn-cefn a phlanhigion), gan ddefnyddio dulliau arsylwadol, arbrofol, ystadegol a mathemategol.