Yr Athro Cameron Pleydell-Pearce

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606498

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A217
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cadeirydd TATA Steel
Dirprwy Gyfarwyddwr Hyb SUSTAIN Ymchwil Gweithgynhyrchu Dur y Dyfodol y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)
Cyd-Gyfarwyddwr Cyfleuster Uwchddelweddu Deunyddiau (AIM)

Ar hyn o bryd, Athro a noddir gan TATA Steel ydw i. Cyn hynny bûm yn gweithio fel swyddog ymchwil ôl-ddoethurol yng Nghanolfan Technoleg Deunyddiau Prifysgol Rolls-Royce gan arbenigo ym maes cymeriadu deunyddiau a meteleg fecanyddol. Mae gennyf hanes hir o greu rhyngwynebau â byd diwydiant gan feddu ar gryn brofiad o reoli cydweithrediadau a pherthnasoedd ymchwil rhwng byd diwydiant a’r byd academaidd.

Dirprwy Gyfarwyddwr Hyb SUSTAIN Ymchwil Gweithgynhyrchu Dur y Dyfodol ydw i. Ariennir y Ganolfan gan yr EPSRC a’i hamcan yw cyflawni gwyddoniaeth arloesol a’r ymchwil sydd ei hangen ym maes peirianneg i greu cadwyni cyflenwi ar gyfer dur y DU sy’n niwtral o ran carbon ac yn effeithlon eu hadnoddau. Sefydlais y cyfleuster Uwchddelweddu Deunyddiau a chwaraeais rôl arweiniol wrth sefydlu’r Sefydliad Dur a Metelau ym Mhrifysgol Abertawe y mae TATA Steel eisoes wedi ymrwymo 30 o ymchwilwyr diwydiannol a £9m o gyfarpar ymchwil iddo.

Mae fy ymchwil gyfredol yn rhychwantu ystod eang o bynciau sy’n cefnogi’r gwaith o arloesi yn y diwydiant dur gan gynnwys datblygu cynnyrch, arloesi o ran prosesau ac optimeiddio dulliau gwneud dur a meteleg echdynnol. Mae hyn yn cynnwys optimeiddio prosesu deunyddiau crai sy’n fferrus, cymeriadu deunyddiau gwrthsafol a datblygu aloion cyflym.

Meysydd Arbenigedd

  • Meteleg Prosesau Fferrus
  • Prosesu Deunyddiau Crai
  • Cymeriadu Deunyddiau
  • Meteleg Fecanyddol
  • Deunyddiau Gwrthsafol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd rwy’n cyflawni cyrsiau mewn thermodynameg datrysiadau ar gyfer systemau metelig, meteleg fecanyddol a chydberthyniadau codi. Cyn hynny, datblygais a chyflawnais gwrs ar fathau o ddur trydanol gyda’r Athro Cyswllt Soran Birosca mewn partneriaeth â byd diwydiant.

EGSM00 Integredd Strwythurol Metelau Awyrofod
Amcan y modiwl hwn yw meithrin dealltwriaeth fanwl o fecanwaith methiant a all ddigwydd mewn gwasanaeth yn achos metelau awyrofod, sut y gellir eu rhagweld drwy fodelu hyd oes, sut y gellir eu monitro a sut y gellir eu hatal yn sgîl newidiadau yn strwythur a phrosesau deunyddiau. Mae’r modiwl yn cynnwys ystod eang o gynnwys fel mecanweithiau anffurfio sylfaenol ar y raddfa atomig a dylunio a chynnal a chadw strwythurau peirianneg mawr.

Ymchwil

Hyb SUSTAIN Ymchwil Gweithgynhyrchu Dur y Dyfodol yr EPSRC

Amcan prosiect SUSTAIN yw cyflawni gwyddoniaeth arloesol a’r ymchwil sydd ei hangen ym maes peirianneg i greu cadwyni cyflenwi ar gyfer dur y DU sy’n niwtral o ran carbon ac yn effeithlon eu hadnoddau. Prifysgol Abertawe sy’n arwain yr Hyb, gyda lloerennau ym Mhrifysgol Sheffield ac WMG (Prifysgol Warwick) a chyda phartneriaid yn British Steel, Celsa Steel, Liberty Steel, Sheffield Forgemasters a Tata Steel.

Gallwn ni alluogi sectorau gweithgynhyrchu’r DU i gyflawni datrysiadau gwydn sy’n arwain y byd ar gyfer anghenion trafnidiaeth a chludiant, ynni ac adeiladu yfory, tra’n goresgyn heriau cymdeithasol ym maes gwastraff ac ynni.

Y Sefydliad Dur a Metelau (SaMI)

Canolfan mynediad agored sy’n cyflawni mentrau arloesi drwy bartneriaethau yw’r Sefydliad Dur a Metelau ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Ein cenhadaeth yw creu diwydiant dur a metelau ar gyfer yr 21ain ganrif, gan feithrin cysylltiadau cryf rhwng y byd academaidd a phartneriaid diwydiannol a hwyluso perthnasoedd cydweithredol rhwng ein haelodau. Mae gennym ystod eang o gyfarpar gan gynnwys cymeriadu deunyddiau a chyfleusterau arbrofi ac efelychu prosesau.

Partneriaeth Ffyniant wrth Brototeipio Aloion Cyflym

Ymhlith partneriaid y prosiect Prototeipio Aloion Cyflym y mae Prifysgol Abertawe, WMG (Prifysgol Warwick) a Tata Steel. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar gyflymu datblygiad aloion newydd (is-haenau a chaenau) drwy brototeipio aloion cyflym. Mae’r dull arloesol newydd hwn yn cyfuno ystod o gynhyrchu, prosesu ac arbrofi ffisegol rhwng
20g a 30kg ynghyd ag ystod o dechnegau modelu cyfrifiadol a data i gynllunio, gweithgynhyrchu ac optimeiddio’n gyflym gannoedd o gemegau aloion dur a chaenau.

Prif Wobrau

Gwobr y Royal Society Translation (2017)

Gwobr Menter yr Armourers and Brasiers (2018)