Miss Chiara Bertelli

Miss Chiara Bertelli

Swyddog Ymchwil, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602154

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Post Grad - 036
Llawr Gwaelod
Adeilad Wallace
Campws Singleton

Trosolwg

Biolegydd morol yw Chiara Bertelli. Mae ganddi hi fwy na 10 mlynedd o brofiad o gynnal arolygon ecolegol arfordirol a morol gan gynnwys arolygon o’r cwch a rhai sgwba. Ymhlith ei diddordebau y mae ecoleg morwellt, adnabod bywyd dyfnforol a physgod, monitro teulu’r morfilod yn acwstig, BRUV a chadwraeth forol, monitro a rheoli gan gyfeirio’n benodol at sector ynni adnewyddadwy morol. Ar hyn o bryd mae hi’n astudio PhD yn rhan-amser sy’n edrych ar y rhesymau amgylcheddol sy’n achosi newidiadau mewn dolydd morwellt. Mae hi hefyd yn gweithio ar brosiect adfer morwellt gan Sky Ocean Rescue mewn partneriaeth â WWF. Mae ei phrofiad gwaith hefyd yn cynnwys arolwg o rîff cwrel yn Ffiji ac addysgu cyrsiau mewn bioleg forol yn y maes yn y Caribî.

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg morwellt
  • Arolygon o fywyd dyfnforol a physgod
  • Tacsonomeg o anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfnforol
  • Ecoleg traethau caregog
  • Arolygon o famaliaid morol
  • Monitro acwstig goddefol
  • Dadansoddi data gan ddefnyddio R a Primer

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae addysgu Chiara yn canolbwyntio ar waith cymhwysol ac mae’r rhan fwyaf ohono’n seiliedig ar waith maes, gan gynorthwyo ar gyrsiau maes bioleg forol: BIO260 Cwrs Maes Bioleg Forol; BIO327 Cwrs Maes Bioleg Forol Drofannol a BIO346 Sgiliau Proffesiynol mewn Bioleg Forol.

Ymchwil