Steve’s teaching and research focus on Applied Linguistics and the Welsh language, primarily in the fields of sociolinguistics, language planning, language acquisition and linguistics. He has over thirty years experience as a teaching, assessment and curriculum practitioner in the Welsh language, joining the Department of Continuing Education in 1991 as a lecturer before transferring to the Department of Welsh in 2010. 

Steve’s research has underpinned a number of national Welsh language initiatives:

 • A Welsh Government funded report, coauthored with Heini Gruffudd, ‘ Canolfannau Cymraeg - Full Report ’ (launched at the Senedd in 2012) underpinned the establishment of seven Canolfannau Cymraeg [Welsh language centres] with an investment of £2 million between 2014-2016.
 • Work with Paul Meara and Tess Fitzpatrick on creating core vocabulary lists for A1, A2 and B1 levels on the Common European Framework for Languages in Welsh for Adults, in close cooperation with the main assessment body in Wales, the WJEC. 
 • As co-creator and co-investigator on the ESRC/AHRC funded CorCenCC project to create the first ever National Corpus of Contemporary Welsh, Steve is responsible for the team collecting, processing and transcribing the ten million words of data.

In the areas of research, policy and governance, Steve:

 • is a member of the Language policy regimes, new speakers and sociolinguistic ethnography working group of the COST (European Cooperation in Science and Technology) New Speakers Network.
 • is a member of the WISERD language, culture and identity group.
 • served on the Welsh Government Welsh Language technology board.
 • has been Chair of the Welsh Government’s Welsh for Adults Scrutiny Committee since 2015.  
 • is Deputy Chair of the University Research Ethics and Governance Sub-Committee.

Steve has been a full member of the Association of Welsh Translators and Interpreters since 2006. He was elected to the Executive Committee of the British Association for Applied Linguistics (BAAL) in 2012 and became Treasurer in 2014.

The interdisciplinary interface between Applied Linguistics and the Welsh Language continues to be the prime focus of his work. In 2017 with Tess Fitzpatrick, he established and now convenes the ALAW (Applied Linguistics and Welsh) network. He is a Fellow of the Higher Education Academy and has served as an external examiner, consultant and moderator for a number of national, UK and European institutions.

Publications

 1. Rottet, K., Morris, S. Comparative Stylistics of Welsh and English Cardiff University of Wales Press
 2. Fitzpatrick, T., Morris, S., Clark, T., Mitchell, R., Needs, J., Tanguay, E., Tovey, B. Asesiad cyflym o’r dystiolaeth: Ymagweddau a dulliau addysgu ail iaith effeithiol Welsh Government

See more...

Teaching

 • ALE322 Language Policy and Planning

  This module looks at why we might need to plan for a language and how this might feed into policy. We will consider language planning from the point of view of both status planning (how a language is used within its community), corpus planning (the structure of a language) and acquisition planning (efforts to enable individuals or groups to learn a language). Attention will be given to bodies and institutions, which are involved in making language policy and examples from different language communities in the world will be studied. Throughout this module, we will explore the complex factors and implications of planning and policy: implications for equality and diversity, innovation versus conservative approaches and from a regional/national level to the international stage

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-137 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-210 Dadansoddi'r Gymraeg

  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno elfennau sylfaenol ym maes ieithyddiaeth i¿r myfyrwyr, sef Seineg ac Orgraff, Semanteg, Dadansoddi Gwallau a Morffoleg. Defnyddir yr elfennau hyn i gadarnhau eu sgiliau iaith yng nghyd-destun Cymraeg cyfoes.

 • CY-237 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-339 Iaith a Chymdeithas

  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae iaith a chymdeithas yn dylanwadu ar ei gilydd. Edrychir ar enghreifftiau o gymunedau ieithyddol ledled y byd ond cymhwysir prif egwyddorion ieithyddiaeth gymdeithasol i'r cyd-destun Cymraeg. Fel rhan o'r modiwl, bydd myfyrwyr yn gwneud astudiaeth o'r defnydd o'r Gymraeg mewn ardal benodol gan roi ystyriaeth i ffactorau ieithyddol/gymdeithasol. Rhoddir ystyriaeth hefyd i'r ffactorau cymdeithasol sy'n creu newidiadau mewn ieithoedd a'r defnydd o ieithoedd gwahanol mewn cyd-destunau gwahanol. Cyflwynir y cysyniad o gynllunio ar gyfer iaith.

 • CY-354 Blas ar Ymchwil

  Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY-356). Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio proffolio creadigol sylweddol. Bydd myfyrwyr yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor arbenigol ac yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol fel ymgyfarwyddo â methodoleg ymchwil, cynllunio gwaith a threfnu amser yn effeithiol.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

Supervision

 • Grammatical gender processing in Welsh as a first and second language. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Vivienne Rogers
 • The effect of cue word mode on response behavior in word association tasks. (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tess Fitzpatrick
 • How does bilingualism affect cognitive function? (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr David Playfoot
  Other supervisor: Dr Claire Williams
  Other supervisor: Prof Jeremy Tree
 • Purism and populism: The contested roles of code-switching and borrowing in minority language evolution. (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tess Fitzpatrick
 • Strategic Bilingualism: identifying optimal context for Welsh as a second language in the curriculum (KS3-4) (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tess Fitzpatrick
 • Yr Anghyfieithadwy - Melltith neu Fendith?«br /»«br /»«br /»«br /»«br /» (The Untranslatable - A curse or a blessing?) (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Kathryn Jones
 • Predictive processing of gender in Welsh/English bilinguals. (awarded 2019)

  MA
  Other supervisor: Dr Vivienne Rogers
 • Cau’r bwlch rhwng polisi ac arfer mewn perthynas â Chymraeg Ail Iaith: Astudiaeth ar sut orau y gellir cefnogi cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus yng nghyd-destun ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg. (awarded 2019)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • An empirical investigation into Welsh-English bilingualism as a factor of cognitive reserve, and its potential as a preventative treatment against age related dementia. (awarded 2019)

  PhD
  Other supervisor: Dr Jodie Davies-Thompson
  Other supervisor: Prof Jeremy Tree

Key Grants and Projects

Research Groups

 • Language Research Centre

  The principal mission of the Language Research Centre is to facilitate high impact, cutting-edge applied research across a range of domains (education, government, health, finance, literature, translations, etc) and perspectives (lexical, morpho-syntactical, discursive, stylistic, computational, historical, etc).