Yr Athro Kirsti Bohata

Athro, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602795

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

Office - 209
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Kirsti Bohata yn ysgolhaig blaenllaw ym maes Llenyddiaeth Saesneg Cymru, ac mae hi wedi cyhoeddi ar ddamcaniaeth ôl-drefedigaethol, llenyddiaeth cwiar, astudiaethau anabledd a daearyddiaeth lenyddol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg tan y presennol. Ei llyfr diweddaraf yw Disability in Industrial Britain (Manchester University Press, 2020) sy'n gyhoeddiad mynediad agored llawn.

Hi yw Cyfarwyddwr CREW (Y Ganolfan Ymchwil i Lenyddiaeth ac Iaith Saesneg Cymru) ym Mhrifysgol Abertawe ac mae hi'n gyd-Gadeirydd Cymdeithas Llên Saesneg Cymru. Mae hi'n cyflawni rolau ymgynghorol ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mae ei phrosiectau rhyngddisgyblaethol yn cynnwys cydweithrediadau â haneswyr, daearyddwyr diwylliannol, artistiaid gweledol, dramodwyr a gwyddonwyr cyfrifiadurol, gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Wellcome, yr AHRC a'r Academi Brydeinig.

Mae'r Athro Bohata yn croesawu cynigion ymchwil ôl-raddedig yn unrhyw un o'i meysydd arbenigedd a byddai'n falch o ystyried prosiectau rhyngddisgyblaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • Llenyddiaeth Saesneg Cymru
  • Damcaniaeth Ôl-drefedigaethol
  • Llenyddiaeth a Damcaniaeth Cwiar
  • Astudiaethau Anabledd
  • Daearyddiaeth Lenyddol
  • Llenyddiaeth Fictoraidd Hwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Kirsti Bohata yn addysgu modiwlau arbenigol ym maes Llenyddiaeth Saesneg Cymru ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys, ‘Welsh Gothic' a ‘Gender, Genre and Nation: Women Writing Modern Wales’. Mae hi'n cydlynu modiwl lleoliad gwaith ar lefel MA sydd â'r nod o roi profiad gwaith i fyfyrwyr a chyfle i ymdrochi yn amgylchedd sefydliad diwylliannol, archifol neu dreftadaeth.

Mae hi'n cynnal modiwl israddedig am Lenyddiaeth Ôl-drefedigaethol ac yn addysgu dosbarthiadau am Ffeministiaeth y Fenyw Fictoraidd Newydd, archifau cwiar, drama ôl-drefedigaethol a ffeministaidd a rhyngblethedd.

Ymchwil

Llyfr diweddaraf Kirsti yw'r cyhoeddiad mynediad agored llawn, Disability in Industrial Britain: A Cultural and Literary History of Impairment in the Coal Industry 1880-1948 (Manchester University Press, 2020),  ffrwyth y prosiect rhyngddisgyblaethol a gefnogwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome, 'Disability and Industrial Society' www.dis-ind-soc.org.uk .

Caiff ei monograff nesaf, am Amy Dillwyn  ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru ynghyd â fersiwn ddigidol o ddyddiaduron Dillwyn. Mae hyn yn nodi diwedd prosiect ymchwil sydd wedi datgelu bywyd cwiar Dillwyn ac wedi cynnwys rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd ar yr un pryd, ynghyd â chyhoeddiadau academaidd.  Yn 2021, bydd hi'n cyhoeddi Queer Square Mile, casgliad o straeon byrion cwiar o Gymru, o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg tan y presennol.  Mae hi hefyd yn gweithio ar ymchwil i lenyddiaeth wledig, hinsawdd ac amaethyddiaeth.

Rhwng 2016 a 2018, bu Kirsti Bohata yn gweithio ar brosiect rhyngddisgyblaethol yn y dyniaethau digidol, prosiect yr Atlas Llenyddol (www.literaryatlas.wales), a ariannwyd gan yr AHRC, ac mae ei hymchwil ym maes daearyddiaeth lenyddol yn parhau.  Mae hi wedi cyhoeddi'n helaeth ym maes llenyddiaeth Saesneg Cymru, gothig benywaidd, daearyddiaeth lenyddol a'r Fenyw Newydd yng Nghymru.  Yn ei llyfr cyntaf, Postcolonialism Revisited: Writing Wales in English (2004), ymchwiliodd i ymagweddau ôl-drefedigaethol at lenyddiaeth Saesneg Cymru a diwygiadau ym mharadeimau ôl-drefedigaethol trech yn seiliedig ar enghraifft Cymru, ac mae'n parhau'n ffynhonnell gyfeirio ar gyfer ysgolheigion yn y maes.

 

Prif Wobrau

Gwobr Ymchwil fel Celf 2017 ar gyfer 'Iron on the Dress'  

Gwobr M Wynn Thomas am Ysgolheictod Neilltuol ym maes Astudio Llenyddiaeth Saesneg Cymru, Categori Agored, 2017

'Cyfraniad Neilltuol at  y Celfyddydau, Diwylliant a Chymdeithas, Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe, 2016

 

 

Cydweithrediadau

Mae Kirsti Bohata wedi gweithio gyda'r Ysgol Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ar y prosiect a ariannwyd gan yr AHRC, Atlas Llenyddol www.literaryatlas.wales.

Arweiniodd linyn llenyddiaeth y prosiect a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome, 'Disability and Industrial Society www.dis-ind-soc.org.uk pan oedd tîm o Brifysgol Abertawe yn gweithio gyda phartneriaid ym mhrifysgolion Aberystwyth, Glasgow Caledonian a Northumbria.

Mae Kirsti Bohata wedi cydweithredu ag artistiaid gweledol arobryn, gan gynnwys yr animeiddiwr, Sean Vicary, ar ei ddehongliad o'r nofel glasurol i oedolion ifanc, The Owl Service, a chyda'r cerflunydd, Mandy Lane, ar yr ysgrifennydd Fictoraidd cwiar, Amy Dillwyn.

Mae hi'n aelod o weithgor y prosiect 'Culture is Ordinary', a grëwyd gan Peak (https://peak.cymru/) sy'n defnyddio gwaith y beirniad diwylliannol dylanwadol a'r nofelydd, Raymond Williams, fel sylfaen ar gyfer rhaglen blwyddyn o hyd o gydweithredu â chymunedau gwledig ac ôl-ddiwydiannol.