Dr Rhys Jones

Senior Lecturer, Media

Telephone number

+44 (0) 1792 513098

Email address

Welsh language proficiency

Fluent Welsh Speaker

Research Links

Office - 420
Fourth Floor
Keir Hardie Building
Singleton Campus
Available For Postgraduate Supervision

About

Rhys Jones coordinates the MA in Digital Media at Swansea University. He teaches on postgraduate and undergraduate modules in media and communication. He specialises in media theory and brings to his teaching his expertise as a researcher, programmer and practitioner.

He researches technologies at an early stage of their acceptance (or not) into society. He has published on the history and current status of the Welsh language online, and the way the internet was imagined in newspapers in the early 1990s.

Mae Rhys Jones yn cydlynu'r MA Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n dysgu ar fodiwlau ôl-raddedig ac israddedig yn y cyfryngau a chyfathrebu. Mae'n arbenigo mewn theori cyfryngau ac yn dod â'i arbenigedd ymarferol fel ymchwilydd a rhaglennydd i'w ddysgu.

Mae'n ymchwilio i dechnolegau ar adegau cynnar yn y broses o’u derbyn (neu beidio) i fewn i gymdeithas. Mae wedi cyhoeddi ar hanes a statws presennol yr iaith Gymraeg ar-lein, a’r ffordd y dychmygwyd y rhyngrwyd mewn papurau newydd yn gynnar yn y 1990au.