Dr Rhys Jones

Dr Rhys Jones

Uwch-ddarlithydd, Media

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513098

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Office - 420
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Rhys Jones yn cydlynu’r MA mewn Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n addysgu modiwlau ôl-raddedig ac israddedig ym maes y cyfryngau a chyfathrebu. Mae’n arbenigo mewn damcaniaeth y cyfryngau ac mae’n dod â’i brofiad fel ymchwilydd, rhaglennydd ac ymarferydd i’w waith addysgu.

Mae’n ymchwilio i dechnolegau sydd ar adeg gynnar yn y broses o gael eu derbyn (neu beidio) gan y gymdeithas. Mae wedi cyhoeddi ar destun hanes a statws presennol y Gymraeg ar-lein, a’r ffordd yr oedd y rhyngrwyd yn cael ei chanfod yn y papurau newydd yn y 1990au cynnar.