Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dr Ryan Sweet

Darlithydd, Adult Continuing Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602350

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ryan Sweet yn Ddarlithydd yn y Dyniaethau ac yn Gyfarwyddwr y Flwyddyn Sylfaen ar gyfer Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae’n arbenigwr mewn astudiaethau anabledd llenyddol a diwylliannol ac mae ei lyfr cyntaf, am y syniadaeth y tu ôl i rannau corff prosthetig ym Mhrydain ac yn America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif gynnar, dan gytundeb gyda Palgrave Macmillan i’w gyhoeddi ar sail mynediad agored. Yn ddiweddar, mae Ryan wedi dechrau ar y gwaith o ddatguddio hanes diwylliannol cyfoethog prosthesisau ar gyfer anifeiliaid. Ymddangosodd ar Bargain Hunt ar BBC One ym mis Gorffennaf 2019 er mwyn rhoi gwybodaeth arbenigol am goes bren dafad o’r ugeinfed ganrif gynnar.

Yn gysylltiedig â’i ddiddordebau ymchwil, sy’n canolbwyntio ar gysyniadau o hygyrchedd a chynhwysiant, mae Ryan yn ymroddedig iawn i ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Fel y gŵr cyntaf yn ei deulu dosbarth gweithiol o gefn gwlad Cernyw i ennill gradd, ar ôl cwblhau ei BA (Hons), ei MA, a’i radd doethur (i gyd yn Saesneg) ym Mhrifysgol Caerwysg, aeth Ryan ymlaen i chwarae rôl allweddol wrth lunio ac arwain Blwyddyn Sylfaen lwyddiannus iawn yn y Dyniaethau ym Mhrifysgol Plymouth (2018-2020) cyn dechrau ei swydd yn Abertawe ym mis Mehefin 2020. Mae Ryan yn frwdfrydig am alluogi myfyrwyr o gefndiroedd annhraddodiadol a/neu wedi’u difreinio i ffynnu yn y brifysgol.

Mae Ryan yn cyfrannu at yr adnodd ar-lein a adolygir gan gymheiriaid Nineteenth-Century Disability: Cultures and Contexts ac mae’n aelod o Ganolfan Ymchwil y Dyniaethau Meddygol (MHRC) yn Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes diwylliannol a llenyddol prosthesisau
  • Cynrychioliadau o anifeiliaid “anabl”
  • Astudiaethau Fictoraidd
  • Astudiaethau anabledd
  • Dyniaethau meddygol
  • Blynyddoedd Sylfaen yn y Dyniaethau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ryan yn addysgu ar draws y dyniaethau ar gyfer y flwyddyn Sylfaen, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y sgiliau astudio, y meddylfryd, a’r hyder y mae eu hangen er mwyn llwyddo ar lefel israddedig. Mae’r flwyddyn Sylfaen yn y Dyniaethau yn Abertawe yn rhan o flwyddyn gyntaf y llwybrau gradd canlynol:

Astudiaethau Americanaidd
Hanes yr Henfyd
Gwareiddiad Clasurol
Y Clasuron
Addysg
Eifftoleg
Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol
Llenyddiaeth Saesneg
Hanes
Cysylltiadau Rhyngwladol
Y Cyfryngau a Chyfathrebu
Astudiaethau Canoloesol
Gwleidyddiaeth
Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau
Rhyfel a Chymdeithas

Yn y sefydliadau lle bu Ryan yn gweithio gynt (Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Bath Spa, a Phrifysgol Plymouth), bu’n addysgu ym mhob lefel o Addysg Uwch (o’r flwyddyn israddedig gyntaf hyd at ymchwil ôl-raddedig).

Prif Wobrau

Cafodd Ryan ei enwebu am y “Cynorthwy-ydd Addysgu Ôl-raddedig Gorau” a’r “Aelod Staff Mwyaf Cefnogol” yng Ngwobrau Addysgu Prifysgol Caerwysg 2014 ac eto am y “Cynorthwy-ydd Addysgu Ôl-raddedig Gorau” yn 2016. Gan ddangos ei ymrwymiad i gefnogi ei fyfyrwyr ar lefel fugeiliol, daeth Ryan yn swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ym mis Ebrill 2019.

Cydweithrediadau

Yn ystod cyfnod ei Gymrodoriaeth gan Gronfa Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer Cymorth Strategol Sefydliadol ym Mhrifysgol Leeds yn 2017-2018, gwnaeth Ryan gomisiynu’r arlunydd anabl o’r Ffindir Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen i gynhyrchu gwaith celf gweledol a thecstilau sy’n ystyried perthnasau rhwng anabledd ac anifeiliaid. Uchafbwynt y prosiect hwn oedd arddangosfa ddeinamig ar destun anifeiliaid mewn celf anabledd yn y Tetley.

Hefyd ysgrifennodd Ryan nodiadau golygyddol ar y cyd ar gyfer argraffiad 2016 Oxford World Classics o nofel Wilkie Collins o 1880 sef Jezebel’s Daughter gyda Jason David Hall.