Dr Paul Facey
Senior Lecturer
Medicine
Telephone: (01792) 518641
Room: office - 035
Ground Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Publications

 1. & A Novel Alkaliphilic Streptomyces Inhibits ESKAPE Pathogens. Frontiers in Microbiology 9
 2. & Streptomyces qaidamensis sp. nov., isolated from sand in the Qaidam Basin, China. The Journal of Antibiotics
 3. & Comparative Genomics of Facultative Bacterial Symbionts Isolated from European Orius Species Reveals an Ancestral Symbiotic Association. Frontiers in Microbiology 8
 4. & RfiA, a novel PAP2 domain-containing polytopic membrane protein that confers resistance to the FtsZ inhibitor PC190723. Future Microbiology 10(3), 325-335.
 5. & Symbiont-mediated RNA interference in insects. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283(1825), 20160042

See more...

Teaching

 • PM-149 Fundamental Genetics and Evolution

  The module will provide a foundation in genetics and evolution. Concepts such as DNA discovery, structure and replication, gene transcription and translation, mechanisms of gene transmission, genome organisation, epigenetic modifications and mutations will be covered with an appreciation of how how these mechanisms have an impact on human disease and antibiotic resistance. The latter part of the module will start with the work of Plato, Cuvier, Lamarck, Wallace and Darwin and how they (and others) influenced the development of an evolutionary theory framework. Using this knowledge the module will then look at the processes involved in speciation and how they can be applied at both the gene and whole organismal level.

 • PM-252 Molecular Evolution

  The module aims to critically evaluate concepts and apply the scientific methods pertaining to the study of molecular evolution, in prokaryotic and eukaryotic organisms.

 • PM-252C Esblygiad Moleciwlaidd

  Nod y modiwl yw gwerthuso cysyniadau'n feirniadol a defnyddio¿r dulliau gwyddonol sy'n berthnasol i astudio esblygiad moleciwlaidd mewn organebau procaryotig ac ewcaryotig.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-345 Bioinformatics: From sequence to Function

  The ever increasing availability of genome sequences and protein structure data demands that molecular biologists are proficient at performing extensive data analyses to guide and support traditional laboratory-based research. This Module will provide the theoretical basis and practical training on computational tools currently used to assemble and interrogate genome sequences, infer gene and protein functions, and to examine protein structure data.

 • PM-357 Biomedical Laboratory Techniques

  The module will provide practical and in depth theory of applications and equipment available to MSci students in the biomedical research laboratories based at the Medical School. The module will provide guidelines and rationale for experimental design, and data and statistical analysis.

 • PM-357C Technegau Labordy Biofeddygol

  Bydd y modiwl yn darparu damcaniaeth ymarferol a manwl o¿r cymwysiadau ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr MSci yn y labordai ymchwil biofeddygol sydd wedi'u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y modiwl yn darparu canllawiau a rhesymeg ar gyfer cynlluniau arbrofol, a dadansoddiad data ac ystadegau.

 • PM-400 Advanced Research Project A

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-400 includes the following components: (1) Preparation of a research poster, (2) A 15-minute audio recording giving a presentation of the research area, (3) Lab performance and (4) Oral defence of the project in an open viva (20-minute presentation followed by 10-minutes of questions).

 • PM-400C Prosiect Ymchwil Uwch A

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymgymryd ag ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd am naw mis. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n berthnasol i'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, byddant yn cael profiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir themâu ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. Mae PM-400 yn cynnwys y cydrannau canlynol: (1) Llunio poster ymchwil; (2) Recordiad sain 15 munud sy'n cyflwyno'r maes ymchwil; (3) Perfformiad yn y labordy a (4) Amddiffyn y prosiect mewn arholiad llafar agored (cyflwyniad 20 munud i'w ddilyn gan 10 munud o gwestiynau).

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

 • PM-402C Prosiect Ymchwil Uwch B

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd dros naw mis. Bydd y prosiect yn seiliedig ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n ymwneud â'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, cânt brofiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir pynciau ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. PM402 yw¿r traethawd estynedig terfynol.

 • PMGM17 Research Dissertation

  The module is for students to build on their previous knowledge, skills and experience by undertaking a medical genomics research project.

Supervision

 • Untitled (current)

  Student name:
  MSc
  Other supervisor: Dr Ricardo Del Sol Abascal
  Other supervisor: Dr Paul Facey