Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mr Sion Owen

ITE Welsh-Medium Provision Co-Ordinator, School of Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987331

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae fy nghefndir mewn addysg gynradd Gymraeg ac rwyf wedi addysgu mewn ysgolion cynradd yn Sir Gaerfyrddin. Rwyf wedi cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd fy oes, ar ôl mynychu ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg  yn ogystal ag astudio ar gyfer TAR a Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol. Rwyf wedi ymgymryd â nifer o rolau yn yr ysgol, gan gynnwys; Mentor Myfyrwyr, Arweinydd Digidol, Cydlynydd Siarter Iaith Gymraeg ac Athro â Gofal.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Siarter Iaith Gymraeg
  • Cymhwysedd Digidol