A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea

Mr Sion Owen

Uwch-ddarlithydd (Cynradd) Addysg Gychwynnol i Athrawon, Education and Childhood Studies

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
248
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae fy nghefndir mewn addysg gynradd Gymraeg ac rwyf wedi addysgu mewn ysgolion cynradd yn Sir Gaerfyrddin. Rwyf wedi cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd fy oes, ar ôl mynychu ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg  yn ogystal ag astudio ar gyfer TAR a Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol. Rwyf wedi ymgymryd â nifer o rolau yn yr ysgol, gan gynnwys; Mentor Myfyrwyr, Arweinydd Digidol, Cydlynydd Siarter Iaith Gymraeg ac Athro â Gofal.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Siarter Iaith Gymraeg
  • Cymhwysedd Digidol